+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Nauka

Czasopisma

Kwartalnik „Journal of Modern Science” (ISSN 1734-2031) zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują od niedawna lub podlegają ciągłym zmianom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza w obszarze wychowania, organizacji procesami zarządzania społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Wymusza to permanentną analizę skutków tych zmian dla człowieka, społeczeństwa oraz współczesnego świata.
W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim lub włoskim oraz sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych.

Autorami są polscy i światowi specjaliści w dziedzinach: filozofii, kulturoznawstwa, pedagogiki, politologii, psychologii, socjologii, ekonomii, nauk prawnych, stosunków międzynarodowych , nauk o bezpieczeństwie i obronności.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski (Komunikat z dn. 23 grudnia 2015) za artykuły naukowe publikowane na łamach kwartalnika „Journal of Modern Science” przyznawane jest 9 pkt. (z 15 możliwych według systemu punktacji polskich czasopism) do dorobku naukowego autorów. Czasopismo wydawane jest od 2005 r., od roku 2010 jako kwartalnik (4 numery w roku).

Wszystkie artykuły są publikowane ze streszczeniem w języku angielskim w wersji papierowej oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.jomswsge.com . Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane.
 
Strona internetowa czasopisma JoMS (dostęp po kliknięciu w poniższą ikonę):
 
 
Czasopismo „Intercultural Сommunication” (ISSN - 2451-0998; e-ISSN - 2543-7461) to naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Celem czasopisma w warunkach obecnie wzrastającej globalizacji i intensyfikacji migracji jest zapewnienie skutecznej platformy międzynarodowej wymiany doświadczeń podstawowych i stosowanych z dziedziny komunikacji międzykulturowej w obszarach nauk społecznych i humanistycznych (antropologia kulturowa, socjologia, filozofia, filologia, historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, nauki prawne, pedagogika, psychologia, religioznawstwo, itd.).
W czasopiśmie publikujemy wyniki badań naukowych, opartych na:
- klasycznym rozumieniu pojęcia „komunikacja międzykulturowa” – komunikacja międzynarodowa, międzynacjonalna, międzyetniczna”,
- funkcjonalnym rozumieniu pojęcia „komunikacja międzykulturowa” – komunikacja między przedstawicielami różnych systemów norm zachowania, norm moralnych, wartości, stylów życia, zwyczajów i itp. różnych grup społecznych (na przykład, kultury miejskiej i wiejskiej, kultury pokoleń, kultury organizacji itd.).
Artykuły, polemiki, recenzje i doniesienia naukowe wpisują się w 4 obszary tematyczne:
1) obszar porównawczy,
2) obszar strukturalno-funkcjonalny,
3) obszar symboliczny,
4) obszar metodologiczny – pomiar komunikacji międzykulturowej.
Materiały są publikowane w językach: angielskim, polskim, włoskim, słowackim, ukraińskim, rosyjskim.
Za wersję główną publikowanego czasopisma „Intercultural communication” uznaje się wersję wydaną drukiem. Teksty poszczególnych numerów czasopisma publikowane na stronie internetowej z wolnym dostępem do tekstu.
Redakcja czasopisma zaprasza wszystkich zainteresowanych autorów do publikacji i gwarantuje wysoką jakość merytoryczną i formalną akceptowanych do druku materiałów.
 
Strona internetowa czasopisma IC (dostęp po kliknięciu w poniższą ikonę):

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.