+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Nauka

Biblioteka

Biblioteka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ul. Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

tel. 22 780 10 07 w. 12

e-mail: biblioteka@wsge.edu.pl

 

Godziny otwarcia Biblioteki WSGE

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 10.00-18.00 (w okresie wakacyjnym: 8.00-16.00)

Sobota 8.00-16.00 (w okresie wakacyjnym - nieczynne)

Nasza biblioteka wykupiła dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych na platformie IBUK Libra.

 

 Korzystaj z platformy IBUK Libra:

 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: akademik, dom, biblioteka – wszędzie, gdzie masz Internet

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukuj słowa i frazy
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do naszej biblioteki po szczegółowe informacje oraz kody dostępu.  

Książki w ibuku można czytać na dwa sposoby:

1) Dostęp do księgozbioru z sieci uczelni na stronie http://libra.ibuk.pl/
UWAGA! Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć osobiste konto myIbuk.

2) Dostęp do publikacji na komputerach domowych, tabletach, smartfonach poprzez adres http://libra.ibuk.pl/
Przy zdalnej rejestracji należy podać kod PIN, który można otrzymać w Bibliotece. 

(dostęp do serwisu po kliknięciu na logo)

 

Zapraszamy do zapoznania się z tutorialami:

Nasza uczelnia dołączyła do projektu umożliwiającego studentom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami czytanie materiałów w formacie czarnodrukowym i podjęła współpracę z Uniwersytetem Warszawskim jako uczelnia partnerska. W ramach współpracy możliwe jest korzystanie z zasobów zgromadzonych przez inne uczelnie jak i również udostępnianie w ABC materiałów zaadaptowanych na potrzeby własnych studentów

O Akademickiej Bibliotece Cyfrowej – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego

Akademicka Biblioteka Cyfrowa to ogromna baza zbiorów cyfrowych książek i podręczników akademickich przygotowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Baza ta wciąż jest poszerzana o nowe pozycje zamawiane przez studentów z niepełnosprawnościami i przygotowywane przez specjalistyczne ośrodki adaptacji na Uniwersytecie Warszawskim lub uczelniach partnerskich. Zawartość katalogów biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta.

 

Czytelnikiem biblioteki może zostać:

- student posiadający orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

- Każdy, kto chciałby mieć dostęp do biblioteki i spełnia kryterium umożliwiające korzystanie z niej,

 musi odwiedzić stronę www.abc.uw.edu.pl i tam się zarejestrować.

 

 Proces rejestracji

- zapoznaj się i zaakceptuj regulamin

- wypełnij krótki formularz.

 - wybierz naszą uczelnię (osoby niestudiujące muszą na liście uczelni zaznaczyć „Uniwersytet Warszawski”).

- Dostarcz do biura / jednostki ds. osób niepełnosprawnych wskazanej w formularzu rejestracyjnym uczelni dokumenty potwierdzające posiadaną niepełnosprawność. O konieczności tej czytelnik jest informowany e-mailem, który ABC wysyła do niego po rejestracji.

 Po dopełnieniu wszystkich formalności konto zostanie aktywowane o czym czytelnik zostaje poinformowany osobnym e-mailem. W tym e-mailu zawarty jest również link umożliwiający ustawienie własnego hasła dostępu do biblioteki. Podczas jego tworzenia należy przeczytać umieszczone na stronie definiowania hasła wskazówki dotyczące jego tworzenia

Czytelnicy pobierają biblioteczne zbiory na swój komputer. Każdy czytelnik może pobrać w miesiącu określoną ilość dokumentów dla studentów (najczęściej jest to limit 30 pozycji) a dla osób niebędących studentami 5. Kolejne pobranie w tym samym miesiącu, tego samego dokumentu nie zmniejsza tego limitu. Po przekroczeniu limitu pobierania, dalsze pobieranie zbiorów w danym miesiącu jest blokowane. W takiej sytuacji aby pobrać kolejny materiał należy poczekać do następnego miesiąca.

Więcej informacji na  https://bon.uw.edu.pl/wszystko-o-akademickiej-bibliotece-cyfrowej/

 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych.

WBN to powszechny i bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Program ten realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wirtualna Biblioteka Nauki jest to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Dostęp do WBN jest autoryzowany poprzez adresy IP.  Z baz można korzystać w siedzibie WSGE (w budynku przy ul. Sienkiewicza 4, w Józefowie oraz przez  sieć Wi-Fi).

Więcej informacji o zasadach funkcjonowania WBN oraz szczegóły dotyczące zakresu licencji krajowych Elsevier, Springer oraz Web of Knowledge finansowanych przez MNiSW są umieszczone w informatorze dostępnym na stronie głównej WBN.

Znalezione obrazy dla zapytania wirtualna biblioteka nauki

(dostęp do WBN po kliknięciu na powyższe logo)

 

ACADEMICA-Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują biblioteki.

(dostęp do ACADEMICA po kliknięciu na powysze logo)

 

Biblioteki cyfrowe:

 

https://polona.pl/

https://www.europeana.eu/portal/pl

 

 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA http://www.polona.pl/

Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową http://www.dbc.wroc.pl/dlibra

Elbląska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra

Europeana http://www.europeana.eu/portal/

Katalogi Bibliotek Anglistycznych POLANKA http://www.bibang.uw.edu.pl/

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl

Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/index.html

Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.gda.pl/dlibra

Staropolska On-line http://www.staropolska.pl/

Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm

Wolne lektury http://www.wolnelektury.pl/katalog/

Zachodnio-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa http://zbc.uz.zgora.pl

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego CRISPA https://crispa.uw.edu.pl/

ABC – Akademicka Biblioteka Cyfrowa https://www.abc.uw.edu.pl

 

 

 

 

Archiwum Akt Nowych https://szukajwarchiwach.pl/2#tabInformacje

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie https://agad.gov.pl/

Archiwum Muzyki Wiejskiej https://www.archiwummuzykiwiejskiej.pl/

Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa http://bc.dominikanie.pl/dlibra

Bialska Biblioteka Cyfrowa http://bbc.mbp.org.pl/dlibra

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa http://bbc.uw.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa AJD http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Informatyki https://informatyka.locloud.pl/

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/226697/edition/215213?language=pl

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii http://bc.igik.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności http://dlibra.itl.waw.pl/dlibra-webapp/dlibra/latest?dirids=1

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu http://bc.inig.pl:8080/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa http://bc.iod.krakow.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=1&navigation_collection=Biblioteka+Cyfrowa+Katedry+Lingwistyki+Formalnej+Uniwersytetu+Warszawskiego

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego https://dlibra.kul.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego https://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/7509-biblioteka-cyfrowa-malopolskiego-towarzystwa-genealogicznego

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA http://www.dlibra.karta.org.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji http://bc.ore.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej http://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej http://bc.pollub.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/dlibra?language=pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego https://ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=53&lang=pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego http://www.wmbc.olsztyn.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli http://bc.zcdn.edu.pl:8080/dlibra

Biblioteka Nowa Humanistyka http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/nowa-humanistyka

Biblioteka Kolekcji Prywatnych http://www.bikop.eu/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Otwartej Nauki https://bon.edu.pl/

Chełmska Biblioteka Cyfrowa http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu https://fides.org.pl/index.php/wiadomosci/24-cyfrowa-biblioteka-diecezjalna-w-sandomierzu

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku http://cbdu.ijp.pan.pl/

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji http://histmed.ump.edu.pl/

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie http://cyfrowa.bpchelm.pl/dlibra

Cyfrowa Ziemia Sieradzka http://cyfrowa.pbp.sieradz.pl/dlibra

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibrab

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe https://mnk.pl/artykul/cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe

Cyfrowy Dolny Śląsk http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa https://www.dbc.wroc.pl/dlibra

Biblioteki Cyfrowe Uniwersytetu Warszawskiego https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/biblioteki-cyfrowe/

 e-kolekcja Czasopism Polskich http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

E-kolekcje – kolekcje cyfrowe dostępne w sieci http://ekolekcje.ikontent.pl/

Elbląska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra

Federacja Bibliotek Cyfrowych https://fbc.pionier.net.pl/

Genealogia w Archiwach https://www.genealogiawarchiwach.pl/

Gdańska Biblioteka Cyfrowa http://gbc.org.pl/dlibra

Iławska Biblioteka Cyfrowa https://dl.psnc.pl/2010/02/05/ilawska-biblioteka-cyfrowa/lang-pref/pl/

Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.bmino.pl/dlibra

Internetowa Biblioteka Wzornictwa http://warp.org.pl/internetowa-biblioteka-wzornictwa/

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa https://bj.uj.edu.pl/jbc-projekt

Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.mbpkk.pl/dlibra

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa http://www.kbc.krosno.pl/dlibra

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra

Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa http://62.3.168.67/dlibra?language=pl

Lubelska Biblioteka Wirtualna http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_ALL_VIEW

Lubelskie Archiwum Cyfrowe http://lac.lublin.pl/

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

Międzynarodowe Archiwum Białoruskie http://dlibra.karta.org.pl/mab/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe https://www.nac.gov.pl/

Opolska Biblioteka Cyfrowa https://obc.opole.pl/dlibra?language=pl

Otwarte Repozytorium Nauk Humanistycznych http://lectorium.edu.pl/pl/

Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl/

PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności http://www.pauart.pl/app

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

Płocka Biblioteka Cyfrowa http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra?language=pl

Podlaska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.biaman.pl/dlibra

Polonijna Biblioteka Cyfrowa http://pbc.uw.edu.pl/

Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.gda.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Prasa w Internecie https://prakreacja.pl/internetowa-prasa-przeglad-orzecznictwa/

RepoS – Rozprawy Doktorskie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

https://repozytorium.uph.edu.pl/

Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk http://rbc.ipipan.waw.pl/dlibra/?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki https://depot.ceon.pl/

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych https://rcin.org.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy http://dlibra.utp.edu.pl/dlibra

Repozytorium Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie https://www.ecs.gda.pl/title,Jezyk,pid,506,lang,1.html

Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/100

Repozytorium Instytucjonalne PCSS http://lib.psnc.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Repozytorium Politechniki Krakowskiej https://suw.biblos.pk.edu.pl/opis_bazyBPP

Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej http://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?id=44132&from=publication

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza https://repozytorium.amu.edu.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego https://repozytorium.ukw.edu.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://repozytorium.umk.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa http://mars.cbr.edu.pl:8080/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Statystyczna Biblioteka Cyfrowa https://cbs.stat.gov.pl/

Szukaj w Archiwach https://szukajwarchiwach.pl/

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa http://tbc.tarnobrzeg.pl/dlibra

Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra

Wejherowska Biblioteka Cyfrowa http://46.29.147.190/dlibra/dlibra

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej https://literat.ug.edu.pl/

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Wolne Lektury https://wolnelektury.pl/

Wypędzeni 1939 http://www.wypedzeni1939.pl/

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra

Zbrojownia – Wojskowa Biblioteka Cyfrowa http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra

 • Dziennik Gazeta Prawna

 

 • Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych – miesięcznik prenumerowany od 2006 r.
 • Państwo i Prawo – numery archiwalne
 • Samorząd Terytorialny – numery archiwalne
 • Studia Prawnoustrojowe – rocznik Wydawnictwa UWM w Olsztynie – prenumerowany od 2002 r.
 • Sprawy Międzynarodowe – kwartalnik prenumerowany od 2001 r.
 • Mazowsze Studia Regionalne – czasopismo prenumerowane od 20 r.
 • IUS NOVUM – Zeszyty naukowe Uczelni Łazarskiego 

 

 • Coaching – numery archiwalne
 • E – mentor - miesięcznik prenumerowany od 2008 r.
 • Ekonomista – miesięcznik prenumerowany od 2010 r.
 • Hotelarz – dostępne numery archiwalne
 • Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie - prenumerowany od 2011 r.
 • Marketing w Praktyce -miesięcznik prenumerowany od 2012 r.
 • Personel i Zarządzanie – czasopismo prenumerowane od 2004 r.
 • Przedsiębiorstwo Przyszłości - kwartalnik WSZiP im. Heleny Chodkowskiej – numery archiwalne
 • Start Up – czasopismo prenumerowane od 2013 r.
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - kwartalnik prenumerowany od 2012 r
 • The Economist – tygodnik (anglojęzyczny) prenumerowany od 2013 r.
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna – czasopismo prenumerowane od 2011 r.
 • Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

 • Alkoholizm i narkomania – dostępne numery wybiórcze
 • Bardziej kochani – czasopismo prenumerowane od 2011 r.
 • Bliżej Przedszkola - miesięcznik prenumerowany od 2012 r.
 • Edukacja – Studia – Badania – Innowacje – kwartalnik prenumerowany od 2008 r.
 • Kwartalnik Pedagogiczny – prenumerowany w latach 2005-2010 / numery archiwalne
 • Forum logopedy – numery archiwalne do 2016 r.
 • Pedagogika społeczna – czasopismo prenumerowane od 2013 r.
 • Nauczanie Początkowe  – kwartalnik prenumerowany od 2008 r.
 • Polityka Społeczna - miesięcznik prenumerowany od 2008 r.
 • Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze – miesięcznik prenumerowany od 2007 r.
 • Psychologia w Szkole – kwartalnik prenumerowany od 2006 r.
 • Rewalidacja - numery archiwalne
 • Szkoła Specjalna   - dwumiesięcznik prenumerowany od 2005 r.
 • Wychowanie w Przedszkolu – miesięcznik prenumerowany od 2010 r.
 • Niepełnosprawność i rehabilitacja–wznowiona prenumerata od 2013 r.
 • Wychowanie na co dzień – wznowiona prenumerata od 2013 r.
 • Praca socjalna – czasopismo prenumerowane od 2014 r.
 • Remedium– miesięcznik – zaprenumerowany od 2013 r.
 • Nowa Szkoła – czasopismo zaprenumerowane od 2013 r.
 • Dyrektor Szkoły – czasopismo prenumerowane od 2014 r.
 • Kultura i społeczeństwo – czasopismo prenumerowane od 2008 r.

 

 • Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza czasopismo wydawane przez: CNBOP PIB im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Otwocka
 • Bezpieczeństwo narodowe - czasopismo prenumerowane od 2011
 • Człowiek i Dokumenty - kwartalnik wydawany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Dostępne numery od 2006 r.
 • Polska Zbrojna –Czasopismo prenumerowane od 2010 r. do kwietnia 2012 wydawane w formie tygodnika a od maja 2012 r. wydawane jako miesięcznik.
 • Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji – dostępne numery archiwalne
 • Ochrona Mienia i Informacji - miesięcznik prenumerowany od 2007 r.
 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego -numery dostępne od 2009 r.
 • Strażak – pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP –numery archiwalne
 • Przegląd policyjny – czasopismo prenumerowane od 2013 r.
 • Problemy Kryminalistyki kwartalnik wydawany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyki Policji – prenumerowany od 2011 r.
 • Internal Security – periodyk wydawany przez WSPol  - prenumerowany od 2013 r.
 • Dylematy Policyjne – numery archiwalne

Biblioteka WSGE prowadzi wymianę międzybiblioteczną publikacji Wydawnictwa WSGE z wybranymi bibliotekami.

Instytucje chętne nawiązać współpracę z naszą Biblioteką zapraszamy do kontaktu:

Joanna Majewska

biblioteka@wsge.edu.pl

05-410 Józefów

ul. Sienkiewicza  4

tel. (0 22) 789 19 03 wew. 12

 

Dokładamy wszelkich starań aby  poszerzyć ofertę z innymi uczelniami w całej Polsce i wyrażamy nadzieję, iż lista ta będzie się sukcesywnie powiększać.

Poniżej prezentujemy listę bibliotek z którymi czynnie współpracujemy w zakresie wymiany publikacji własnych.

 1. Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego 3A, 15-013 Białystok
 2. Biblioteka Wyższej  Szkoły  Finansów i Zarządzania  w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
 3. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Suchowolca 6, 15-567 Białystok
 4. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
 5. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku - Białej ul. Czesława Tańskiego 5, 43-382 Bielsko - Biała
 6. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, ul. Wojsławicka 8 A, 22-100 Chełm
 7. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach, ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice
 8. Biblioteka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, ul. Bojkowska 37, 44- 100 Gliwice
 9. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
 10. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
 11. Biblioteka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej MILENIUM, ul. Pstrowskiego 3A,  62-200 Gniezno
 12. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów,  ul. 11 Listopada 13, 40-387 Katowice
 13. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
 14. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
 15. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. Królowej Jadwigi 10/ul. Krótka 5, 64-100 Leszno
 16. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4,  20-209 Lublin
 17. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w  Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, 90-222 Łódź
 18. Biblioteka Uniwersytecka UWM, ul. Oczapowskiego 12 B, Olsztyn 10-719
 19. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
 20. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,  Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
 21. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa
 22. Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
 23. Uczelnia Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
 24. Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
 25. Biblioteka Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki
 26. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa
 27. Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
 28. Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
 29. Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Pułaskiego 3 A, 05-400 Otwock
 30. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
 31. Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 112, 12-100 Szczytno
 32. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki, ul. I. Radziszewskiego 11 20-031 Lublin
 33. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 34. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, ul.  K. Ciołkowskiego 1Mp. 1025, 15-245 Białystok
 35. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 238A,  80-266 Gdańsk
 36. Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 37. Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
 38. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
 39. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa
 40. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
 41. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - Rzeszowska Szkoła Wyższa, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów
 42. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, ul. Dekerta 26-28, 87-100 Toruń
 43. Biblioteka Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-400 Łomża
 44. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 45. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów
 46. Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Budynek Główny, p. 22, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
 47. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku w chwili powołania do życia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Nasza specjalistyczna Biblioteka jest jednostką pełniącą funkcję naukowo – dydaktyczną, posiadającą bogaty i sukcesywnie gromadzony księgozbiór. Szczególną uwagę przywiązujemy do uzupełniania księgozbioru oraz do systematycznego ewidencjonowania książek.

W latach 2002-2011 Biblioteka WSGE mieściła się  w Józefowie przy ulicy Sienkiewicza 2. Od września 2011 roku siedziba Biblioteki znajduje się w nowym budynku przy ulicy Sienkiewicza 4. W przestronnym pomieszczeniu znajdują się nowoczesne przesuwne regały, które pozwoliły pomieścić znacznie powiększone zbiory. Obecnie Biblioteka dysponuje ponad 25000 wol. książek.  W przeszklonych witrynach i na regałach prezentowany jest dorobek Wydawnictwa WSGE oraz prenumerowane czasopisma, które są w ten sposób łatwiej dostępne dla studentów. Zastosowane rozwiązania w wyposażeniu nowej siedziby dały także możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej Biblioteki, co pozwoliło uzyskać więcej miejsca do pracy naukowej dla studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych.

W  naszych zbiorach znajdują się książki niezbędne do procesu dydaktycznego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez  Uczelnię. Gromadzimy pozycje m.in. z pedagogiki, socjologii, psychologii, administracji, prawa, marketingu, zarządzania, hotelarstwa, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa, ochrony środowiska. Wszystkie nasze  zbiory są w pełni opracowane w programie bibliotecznym E-biblioteka, a katalogi są dostępne on-line na stronie internetowej Uczelni. Każdy czytelnik może uzyskać zdalny (z komputera) dostęp do swojego konta, złożyć zamówienie na książkę lub sprawdzić, jaki jest termin zwrotu. Użytkownicy Biblioteki mają w czytelni dostęp do stanowisk komputerowych i bezpłatnego Internetu.

Przez 15 lat działalności udało nam się nawiązać współpracę w zakresie wymiany publikacji własnych z blisko 50 bibliotekami w całej Polsce. Współpraca ta pozwoliła na promocję biblioteki i wydawnictwa WSGE w środowisku naukowym  oraz  umożliwiła uzyskanie wielu nowości wydawniczych. Działanie to umożliwiło rozpowszechnienie publikacji wydawniczych WSGE w ponad 350 bibliotekach w całej Polsce.

Misją Biblioteki uczelnianej jest stworzenie opartego na bazie zgromadzonych zasobów, nowoczesnego centrum informacji, aktywnie wspierającego procesy naukowo – dydaktyczne oraz edukacyjne realizowane na kierunkach kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Główna rolą jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich użytkowników. Priorytetem jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych dla podstawowych odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, a także pomoc w procesie samokształcenia.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • gromadzenie, opracowywanie  i udostępnianie  zbiorów, ich przechowywanie i ochronę dla pożytku studentów WSGE;
 • organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych oraz pokrewnych;
 • aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego oraz w kształtowaniu życia naukowego i społecznego;
 • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych oraz światowych zasobów informacyjnych dostępnych poprzez sieć www;
 • promocja i popularyzacja Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług w środowisku akademickim i lokalnym;
 • kreowanie Biblioteki jako centrum informacji, edukacji i kultury.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.