+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Misja i strategia uczelni

Misją WSGE jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych do tworzenia nowych wartości pedagogicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Powinnością Uczelni jest wyposażać studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Poprzez proces edukacyjny WSGE zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, zasad etycznych, integracji międzykulturowej, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji wobec innych kultur, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania powierzonych obowiązków. Celem nadrzędnym jest zaszczepienie w przyszłych absolwentach WSGE kompetencji samodzielnego uczelnia się przez całe życie.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (dalej WSGE) jest uczelnią zawodową, międzynarodową oraz wielokulturową. Uczelnia związana jest z województwem mazowieckim, szczególnie z powiatami otwockim, mińskim, piaseczyńskim i garwolińskim. Strefą oddziaływania jest również Dzielnica m. st. Warszawy Wawer. Związek z tymi obszarami jest umacniany poprzez liczne inicjatywy podejmowane od lat we współpracy z instytucjami samorządowymi i gospodarczymi. Nie bez znaczenia są także inicjatywy realizowane na rzecz mieszkańców. Obszar rekrutacji studentów obejmuje również inne regiony Polski, a także państwa Azji i Afryki.

Cechą charakterystyczną misji Uczelni jest nakierowanie kształcenia i badań naukowych na problemy gospodarcze i lokalne, zwłaszcza: problemy oświatowe, samorządowe, ochrony środowiska, bezpieczeństwa wewnętrznego, turystyki problemy i rozwiązania w sferze zarządzania organizacjami. Podejmowane są prace rozwojowe i upowszechniające naukę.

WSGE swoją misję realizuje w miejscu swojej siedziby, a także poprzez Wydział Zamiejscowy w Mińsku Mazowieckim.

Podstawowym celem działalności WSGE jest kształcenie studentów zgodnie z zasadami i standardami obowiązującymi w Polsce i Europie. Kształcenie studentów jest wspierane projektami krajowymi i międzynarodowymi. Uczelnia prowadzi studia I stopnia i II stopnia na kierunkach umiejscowionych w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Dydaktyka prowadzona jest przy wykorzystaniu najnowszych metod kształcenia, w tym wykorzystuje się laboratoria, prezentacje multimedialne i inne formy aktywizujące. Prowadzone jest także kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Władze WSGE zwracają szczególną uwagę na kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej i podnoszenie jej kwalifikacji. Finansowane są przewody doktorskie i habilitacyjne pracowników deklarujących WSGE jako podstawowe miejsce pracy. W ten sposób Uczelnia dąży do pozyskania własnej kadry naukowo-dydaktycznej.

W ramach podnoszenia kwalifikacji kadra ma możliwość udziału w konferencjach organizowanych przez Uczelnię oraz w konferencjach i seminariach zewnętrznych. Udział taki jest finansowany ze środków własnych WSGE i badań statutowych, czyli środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyjmując strategię rozwoju WSGE jako zespół sposobów i środków realizacji celów w różnych obszarach, należy podkreślić skupienie wysiłków na określonych zadaniach istotnych dla osiągnięcia założonych celów, a także określenie procedur przy podejmowaniu konkretnych decyzji, które powinny cechować się logicznym powiązaniem z konsekwentną realizacją strategii. Realizacja wszechstronnej, obejmującej szeroki zakres działań strategii Uczelni przebiegać będzie przy jednoczesnej systematycznej i permanentnej samoocenie jej realizacji.

Strategia Uczelni obejmuje dziesięć obszarów działań:

  • kształcenie
  • nauka
  • współpraca krajowa i międzynarodowa
  • internacjonalizacja uczelni
  • zarządzanie uczelnią
  • infrastruktura
  • finansowanie uczelni
  • życie studenckie
  • działania promocyjne
  • współpraca z absolwentami

POBIERZ MISJĘ I STRATEGIĘ

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.