+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kształcenie

Kształcenie

Wymiana studencka/Erasmus+

Osoba do kontaktu:

Iwona Florek

iwona@wsge.edu.pl

22 780 10  07 wew. 23

 

Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Magdalena Sitek – Prorektor

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie.

Erasmus+ zastąpił siedem wcześniejszych programów i wprowadził wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in. Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

W programie Erasmus+ w ramach szkolnictwa wyższego WSGE realizuje następujące działania:

AKCJA 1: WYJAZDY W CELACH EDUKACYJNYCH

Wyjazdy studentów (w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni, w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).

Wyjazdy pracowników uczelni (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni, w celach szkoleniowych).

Kwalifikacja pracowników oraz rekrutacja studentów odbywa się w oparciu o Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+.

 

Kod Uczelni: PL JOZEFOW01

PIC: 949670838

Uczelnia rozszerzyła ofertę wyjazdową: chętni studenci mogą wyjechać do Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Grecji, Turcji, Węgier, Słowacji, Litwy, Chorwacji. Mamy nadzieję, że tak bogata oferta oraz wysokie stypendia na wyjazd zachęcą wiele osób do zgłoszenia się na wyjazd.

W celu zgłoszenia chęci udziału w programie należy złożyć:

 1. podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Erasmus+ do uczelnianego Instytucjonalnego Koordynatora dr hab. Magdaleny Sitek. W podaniu należy napisać dokąd miałby odbyć się wyjazd, w jakim terminie. Do podania należy załączyć potwierdzenie znajomości języka obcego, jeśli student posiada. Po wstępnej zgodzie student zostanie poinformowany o procedurze rekrutacyjnej (ewentualny termin rozmowy rekrutacyjnej, sprawdzenie średniej ocen studenta),
 2. Application Form, (dokument do pobrania - TUTAJ)
 3. porozumienie o programie zajęć (dokument musi być podpisany przez trzy strony: studenta, uczelnię wysyłającą – WSGE dr hab. Magdalena Sitek oraz uczelnię przyjmującą). http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/05/II-6-annex-he-he-intl-lafs-form-2018.docx

 

Kwalifikacja pracowników oraz rekrutacja studentów odbywa się w oparciu o Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Zakwalifikowany student podpisze umowę finansową z uczelnią http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/II.8-Annex-HE-KA103-GA-SMS-SMP-2018-2.docx  oraz otrzyma Kartę Studenta Erasmus http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/2018_erasmus-student-charter-july2018_en.pdf .

Wysokość grantu http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA103_2018_zatwierdzone.pdf  zgodna jest z obowiązującymi stawkami w projektach zaakceptowanych w konkursie 2018 roku.

Student będzie zobowiązany do wypełnienia testu językowego w systemie  OLS http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/03/wskazowki-ols-dla-studenci-v3.pdf .

Po zakończeniu pobytu na stypendium Erasmus+ student ma obowiązek dostarczyć do uczelni:

 1. Transcript of Records (jako część „After mobility” w dokumencie „Learning Agreement”) - dokument wydaje uczelnia partnerska razem z potwierdzeniem dat pobytu (może być zwarte w Transcript of Records lub wydane jako osobny dokument),
 2. wypełnić Indywidualny raport uczestnika w wersji on-line (dostęp do ankiety student otrzyma automatycznie z systemu),
 3. wypełnić test językowy w systemie OLS po zakończonym pobycie na uczelni partnerskiej,
 4. relacja z pobytu na stypendium.

Długość pobytu: minimum 90 dni, maksimum 12 miesięcy na każdym cyklu kształcenia.

Uczestnik mobilności musi posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w kraju odbywania mobilności.

Zapraszamy! Jeśli chcecie doświadczyć niepowtarzalnego okresu w życiu studenta i wyjechać na studia za granicę, prosimy zgłaszać się do osoby kontaktowej programu, Iwony Florek.

 

Chętni studenci mogą wyjechać do  wszystkich krajów programu tj. kraje UE oraz Turcja, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Macedonia. Student sam wskazuje, do jakiej instytucji chce wyjechać i do jakiego kraju.

Kwalifikacja pracowników oraz rekrutacja studentów odbywa się w oparciu o Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie


W celu zgłoszenia chęci udziału w programie należy złożyć:

 1. podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Erasmus+ do uczelnianego Instytucjonalnego Koordynatora dr hab. Magdaleny Sitek. W podaniu należy napisać dokąd miałby odbyć się wyjazd, w jakim terminie. Do podania należy załączyć potwierdzenie znajomości języka obcego, jeśli student posiada. Po wstępnej zgodzie student zostanie poinformowany o procedurze rekrutacyjnej (ewentualny termin rozmowy rekrutacyjnej, sprawdzenie średniej ocen studenta).
 2. Application Form
 3. for traineeship- Porozumienie o programie zajęć  (dokument musi być podpisany przez trzy strony: studenta, uczelnię wysyłającą – WSGE dr hab. Magdalena Sitek oraz instytucję przyjmującą)

Zakwalifikowany student podpisze umowę finansową z uczelnią oraz otrzyma Kartę Studenta Erasmus.
Wysokość grantu zgodna jest z obowiązującymi stawkami w projektach zaakceptowanych w konkursie 2016 roku

Student będzie zobowiązany do wypełnienia testu językowego w systemie OLS.


Po zakończeniu pobytu na stypendium Erasmus+ student ma obowiązek dostarczyć do uczelni:

 1. część „After mobility” w dokumencie „Learnirng Agreement for traineeship” - dokument wydaje instytucja partnerska razem z potwierdzeniem dat pobytu (może być zwarte w Learning Agreement for traineeship lub wydane jako osobny dokument)
 2. wypełnić ankietę stypendysty w wersji on-line (dostęp do ankiety student otrzyma automatycznie z systemu)
 3. 3 wypełnić test językowy w systemie OLS po zakończonym pobycie na uczelni partnerskiej
 4. relacja z pobytu na stypendium.


Zapraszamy! Jeśli chcecie doświadczyć niepowtarzalnego okresu w życiu studenta i wyjechać na studia za granicę, prosimy zgłaszać się do osoby kontaktowej programu, Iwony Florek.

Serdecznie zapraszamy kadrę dydaktyczną WSGE do aplikowania na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

W celu zgłoszenia chęci wyjazdu należy złożyć:

 1. podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Erasmus+ do uczelnianego Instytucjonalnego Koordynatora dr hab. Magdaleny Sitek. W podaniu należy napisać dokąd miałby odbyć się wyjazd, w jakim terminie. Do podania należy załączyć potwierdzenie znajomości języka obcego, jeśli pracownik posiada. Po wstępnej zgodzie pracownik zostanie poinformowany o procedurze rekrutacyjnej (ewentualny termin rozmowy rekrutacyjnej),
 2. porozumienie o programie nauczania (dokument musi być podpisany przez trzy strony: pracownika, uczelnię wysyłającą – WSGE dr hab. Magdalena Sitek oraz uczelnię przyjmującą).  http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/II.7.1-Annex-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2017.docx

 

Kwalifikacja pracowników oraz rekrutacja studentów odbywa się w oparciu o Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Zakwalifikowany pracownik podpisze umowę finansową z uczelnią. http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/II.8.2_KA103-2017_Umowa-uczelnia-pracownik.docx

Wysokość grantu zgodna jest z obowiązującymi stawkami w projektach zaakceptowanych w konkursie 2017/2018 roku.http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA-103_2017.pdf

Po zakończeniu pobytu na stypendium Erasmus pracownik ma obowiązek dostarczyć do uczelni:

 1. potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz potwierdzenie dat pobytu (może być zwarte w Report Form lub wydane jako osobny dokument),
 2. wypełnić ankietę stypendysty w wersji on-line (dostęp do ankiety student otrzyma automatycznie z systemu),
 3. relacja z pobytu na stypendium.

Zapraszamy! Prosimy zgłaszać się do osoby kontaktowej programu, Iwony Florek.

Serdecznie zapraszamy pracowników WSGE do aplikowania na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

W celu zgłoszenia chęci wyjazdu należy złożyć:

 1. podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Erasmus+ do uczelnianego Instytucjonalnego Koordynatora dr hab. Magdaleny Sitek. W podaniu należy napisać dokąd miałby odbyć się wyjazd, w jakim terminie. Do podania należy załączyć potwierdzenie znajomości języka obcego, jeśli pracownik posiada. Po wstępnej zgodzie pracownik zostanie poinformowany o procedurze rekrutacyjnej (ewentualny termin rozmowy rekrutacyjnej),
 2. porozumienie o programie szkolenia(dokument musi być podpisany przez trzy strony: pracownika, uczelnię wysyłającą – WSGE dr hab. Magdalena Sitek oraz instytucję przyjmującą). http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/II.7.2-Annex-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2017.docx

 

Kwalifikacja pracowników oraz rekrutacja studentów odbywa się w oparciu o Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Zakwalifikowany pracownik podpisze umowę finansową z uczelnią. http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/II.8.2_KA103-2017_Umowa-uczelnia-pracownik.docx

Wysokość grantu zgodna jest z obowiązującymi stawkami w projektach zaakceptowanych w konkursie 2017/2018 roku.http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA-103_2017.pdf

Po zakończeniu pobytu na stypendium Erasmus pracownik ma obowiązek dostarczyć do uczelni:

 1. potwierdzenie pobytu w instytucji partnerskiej i odbyciu szkolenia oraz potwierdzenie dat pobytu (może być zwarte w potwierdzeniu lub wydane jako osobny dokument),
 2. wypełnić ankietę stypendysty w wersji on-line (dostęp do ankiety student otrzyma automatycznie z systemu),
 3. relacja z pobytu na stypendium.

Zapraszamy! Prosimy zgłaszać się do osoby kontaktowej programu, Iwony Florek

Deklaracja Polityki Erasmusa opisuje ogólną strategię działania w sferze współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus i wynika z misji uczelni, co ma być podstawą planu realizacji programu Erasmus+

W myśl idei krzewionych przez patrona WSGE, Alcide De Gasperi – współorganizatora m. in. Rady Europy i propagatora idei zjednoczenia Europy, Uczelnia realizuje współpracę międzynarodową z uczelniami i znaczącymi instytucjami zagranicznymi.

Opis misji, celów i priorytetów uczelni w kontekście działań w ramach programu Erasmus+ (2014-2020).

Zgodnie z Misją Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest uczelnią akademicką, międzynarodową oraz wielokulturową. Priorytetem WSGE jest znaczne zwiększenie wskaźników umiędzynarodowienia. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:

 • rozszerzanie oferty dydaktycznej w ramach zawieranych umów i porozumień międzynarodowych;
 • zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni poprzez propagowanie wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych, praktyk oraz uznawanie tych działań w ścieżce kariery zawodowej;
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach takich jak szkoły letnie, wizyty studyjne
  i kursy intensywne, w celu wypracowania wspólnych dyplomów i programów studiów;
 • rozwijanie nowych form współpracy poprzez mobilność i wymianę trans-graniczną;
 • zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania ECTS, uznawania innych osiągnięć
  i kwalifikacji poprzez Europejskie Ramy Kwalifikacji;
 • utworzenie oferty kształcenia w językach obcych w obszarze studiów humanistycznych;
 • zwiększenie mobilności studentów niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych.

Studenci otrzymują obszerną wiedzę na temat ochrony godności ludzkiej, wolności, równości i wynikających z tego praw podmiotowych. Przez liczne konferencje, wykłady, seminaria, publikacje, międzynarodowe spotkania, spotkania z wybitnymi postaciami propagujemy idee równości kultur, narodów, narodowości, szacunku dla odmienności i różnorodności. W związku z tym w uczelni nie występują jakiekolwiek przejawy ksenofobii, rasizmu czy nienawiści na tle narodowościowym.

Jakość organizacji wyjazdów akademickich

Powołano jednostki organizacyjne, aby zapewnić wysoką jakość w mobilności akademickiej. Funkcjonuje Biuro Współpracy Zagranicznej z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus dla działań organizacyjno-promocyjnych Programu Erasmus+, obsługi administracyjnej przyjeżdżających i wyjeżdżających, kontaktów z innymi instytucjami itp.

Stosuje się równość szans, przejrzyste zasady rekrutacji i dystrybucji środków, decyzje o przyznaniu stypendium Erasmus podejmuje kilkuosobowy zespół z Prorektorem na czele. 

Wdrożony został system ECTS na wszystkich kierunkach. Katalog przedmiotów (PL, EN) jest dostępny na stronie www. 

Informacje o programie przekazywane są na stronie www, tablicach ogłoszeń i w uczelnianych czasopismach.. Utrzymujemy kontakt ze stypendystami po powrocie, by pomagali organizować wyjazdy następnym osobom.

Jakość organizacji praktyk studenckich

Uczelnia podejmuje starania o zorganizowanie wyjazdów studentów na praktykę w ramach programu Erasmus+, a także będzie współpracować z partnerskimi uczelniami zagranicznymi w celu umożliwienia im kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami, z którymi współpracujemy. Przy organizacji praktyk podczas negocjacji między przedstawicielami stron określany jest zakres odpowiedzialności uczelni i firmy przyjmującej, kryteria kwalifikacyjne, wynagrodzenie, program praktyki, warunki zakwaterowania, wyznaczeni zostaną opiekunowie praktyk odpowiedzialni za monitoring i oceny praktyk. W celu uznania praktyk na uczelni macierzystej studenci będą musieli złożyć raporty związane z realizowaną praktyką oraz otrzymać pozytywne oceny zaliczenia praktyki.


Deklaracja Polityki Erasmusa na lata 2021 - 2027: ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Zapraszamy do zapoznania się z Kartą Erasmusa dla szkolnictwa wyższego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2021-2027- do probrania w pliku PDF

 

Archiwum:

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2014-2020 - do probrania w pliku PDF

Surinder Jithol – student studiów anglojęzycznych

Hello everyone,

I am Surinder Jithol, from India Student of BBA Final semester. I was on Erasmus Student exchange program in my last semester in UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES at Rome Italy. I has got the wonderful opportunity to choose a foreign university for my exchange program, so here an interesting and eventful chapter of my academic life begins.

I would like to share my Erasmus study experience with my friends and who wants to go abroad for Erasmus students exchange program. First I would like to say thanks to our University WSGE Euroregional Economy, University which gave chance to me to go for Erasmus student exchange program. The  motive of this course to explore your knowledge and learn about the culture traditions of the different countries and promote our native culture as well. The basic purpose of this course to achieve your goals under different climate and be successful as well gain more knowledge from different professor which course you have. Erasmus program is very successful program for student

Rome 

I went to Rome Italy for my Erasmus Student exchange program at UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES. As per mostly people know that Italy is so beautiful place and  have so many beautiful tourist attractions and the most part of Italy is touch with the sea, every part of Italy has its own beauty. Rome is truly a beautiful city, there’s something for everyone in Rome no matter where you come from. While in Rome I visited so many places of historic significance, walked on streets once walked upon by emperors, sat in gardens once the leisure place of nobles and climbed the hills that surround Rome. The experience for me was different because I didn’t feel like a tourist, I had my classmate who was more than happy to show and share with me the hidden attractions of his proud and beautiful city and I enjoyed and appreciated every minute of it, Rome is orders of magnitude more expensive, also because it’s an old city housing millions of natives and tourist the transportation and public service is under a lot of strain

If we talked about my personal experience then every place has their advantage as well as disadvantages. The country is really very good and all the tourist attractions are really very good as point of their historical view. For getting accommodation there at the moment is little bit difficult, So if someone wants to go there he/she must be confirmed their accommodation before arrival. The expenses are a more higher rather than Poland

About University

Now I am going to talk about the University, The name of the university is UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES, this university has good position in ROME, ITALY and its one of the famous university in ROME . The faculty is really good the environment and the teaching faculties really good. The university campus is really nice and interior is so good. The staff is quite reliable and friendly with students. The teaching staff is highly qualified.  The location of the campus is really very good and transportation is quite comfortable. I met another students who come from different countries and we share our thoughts and views and share lots of information related to our education, It’s really great experience and we met different culture and tradition and enjoy the sea side also. The life style of ITALIAN people is so relaxing. During the working time they have so many breaks. 

During my session we visit so many places and some of our visits are professional that are related to our study and some are casuals just hang out with Erasmus students. Its really a beautiful place and also have some historical places, one of the best famous places in Rome coliseum, and one of the smallest country in the world it’s called Vatican city that is also in Rome so there is lots of museum to see which is really helpful to gain our knowledge. I really had a great time over there. I wish to be there again in future. i will always miss this place and all university professor with them I was having very great time, for me this will be unforgettable movement in life 

My Advice To Students

When travelling abroad as a student the most important things are security and good money management. Before going to that country, go online and spend 30 minutes researching about the country or city, then download a transportation app, which would literally save your life. Make accommodation arrangements well ahead using the service provider of your choice, this saves you the trouble of looking for accommodation when you are in country. before to go Rome you should have euro debt card with you, with this you can get your money very easy and as well safe also

Life in a new city is fascinating and mesmerizing but do not lose focus on your main objective for travelling, always be security conscious and have good money management. According to my point of view and my experience UNINT is really good university for study as well as atmosphere, there everything is so good , if someone want to go for Erasmus program so please try to go Rome its nice place to learn as well visiting be safe all the best for the future student those who want to go for Erasmus

Thank you 

 

 

Wyjazd do Rzymu – nauczyciele akademiccy

W dniach 9-18 listopada 2014 roku pracownicy WSGE odbyli serię wykładów w uczelni Universita degli Studi Internazional (UNINT) w Rzymie w ramach programu Erasmus+.

Współpraca z UNINT jest stosunkowo niedługa, gdyż została nawiązana w roku 2013 z inicjatywy jednego z pracownika WSGE Iwony Niedziółki jako poszerzenie oferty współpracy i wymiany międzynarodowej.

Dr hab. Magdalena Sitek prowadziła wykłady na temat: „Legacy of Alcide De Gasperi in the eyes of Poles”.

Prof. dr hab. Bronisław Sitek przeprowadził wykłady nt. „The child as a subject of rights from the perspective of economic interests”.

Dr Małgorzata Such-Pyrgiel prowadziła wykłady na temat: „Socio-demographic changes  in modern societies – single life as an alternative to family”.

Dr Tadeusz Graca przeprowadził wykłady nt. Iinterdysciplinary program on pedagogy and other social sciences”.

Natomiast mgr Iwona Florek (Niedziółka) odbyła szkolenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej UNINT.

Wszyscy uczestnicy odbyli rozmowy na temat dalszych planów rozwoju współpracy pomiędzy obydwiema instytucjami. Zapewniono o chęci przedłużenia umowy na lata 2014-2020. Ponadto spotkano się ze studentem WSGE aktualnie przebywającym w Rzymie.

Przedstawiciele zostali na koniec zaproszeni na prelekcję na temat ekonomii Alcide De Gasperi, wielkiego Włocha, patrona WSGE.

 

 

Michał Łęski - wykładowca

W dniach 9-15 maja 2016, wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - mgr Michał Łęski odbył serię wykładów w ramach programu wymiany Erasmus+ Teaching Mobility. Zajęcia przeprowadzone zostały w naszej uczelni partnerskiej – Uniwersytet LUM im. Jean Monneta w Cassamasima (Bari) we Włoszech.

Temat wykładów oscylował wokół zagadnień związanych z energetyką oraz odnawialnymi źródłami energii, zarówno w ujęciu ekonomicznych jak i prawnym, co pozwoliło studentowm uczelni LUM lepiej zrozumieć specyfikę naszego rynku energetycznego oraz dostrzec perspektywę jego rozwoju uwzględniając dotychczasowe i planowane działania legislacyjne.

Podczas wyjazdu wykładowca WSGE spotkał się też z przedstawicielami włoskiej uczelni, rozmawiając o możliwośćiach dalszego pogłębienia współpracy naukowej. Na skutek rozmów i planów zacieśnienia kooperacji, naukowcy z LUM zapowiedzieli rewizytę w WSGE już 6 czerwca br podczas Miedzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, którą organizauje nasza Uczelnia.

Należy dodać, że nasze jednostki już od wielu lat współdziałają w ramach programu Erasmus umożliwiająć intensywną wymianę studencką oraz naukową.

 

 

Sergiusz Prokurat - wykładowca

W dniach 14.03.2014 – 21.03.2014 prowadziłem zajęcia na uczelni Universidad de Jaume I w Castellon de la Plana. Były to trzy 1,5h bloki zajęciowe na zajęciach z ekonomii i zarządzania. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach zajęć pracowników naukowych Uniwersystetu: Jaume Llorensa Monzoniza, Alma M. Rodríguez-Sánchez, Lluis J. Callarisa. Zajęcia w większości dotyczyły tematki wydanej przeze mnie książki pt. „Work 2.0: nowhere to hide” – czyli rynków pracy. Pracownicy Universidad de Jaume I przyjęli mnie ciepło i są zainteresowani wymianą kadr i studentów. Zdecydowanie polecam ten ośrodek badawczy, jako instytucję wysokiej jakości.