+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Rekrutacja

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

UCHWAŁY REKRUTACYJNE

Uchwała - 8/2021 - zasady i tryb przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na rok akademicki 2022/2023

Uchwała Senatu - 7/2021 - zmieniająca treść uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

 

Treść uchwały rekrutacyjnej - na rok akademicki 2021/22

Uchwała rekrutacyjna - uzupełniająca na rok akademicki 2020/21 oraz 2021/2022_

Treść uchwały rekrutacyjnej - na rok akademicki 2020/2021

Archiwum:

Treść uchwały rekrutacyjnej:

- na rok akademicki 2018/2019

- na rok akademicki 2019/2020

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE

INTERNETOWA REKRUTACJA STUDIA I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - pod tym linkiem.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK lub do pobrania tutaj)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu– studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu oraz oryginały do wglądu - tylko studia II stopnia
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm w tym również kopia w wersji elektronicznej (jeśli nie została wcześniej wgrana do IRK)
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

W dniu zapisu należy uiścić opłatę rekrutacyjną, opłatę za legitymację studencką oraz pierwszą ratę czesnego.

- Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

- Wysokość opłaty za legitymację wynosi 22 zł.

DLA KANDYDATÓW REJESTRUJĄCYCH SIĘ PRZEZ IRK : W dziale płatności w systemie IRK  (moje konto -> płatności)  jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu. Na konto wskazane w zakładce płatności na IRK należy wnosić TYLKO opłatę rekrutacyjną. Pozostałe opłaty (legitymacja, czesne) należy wnosić na główne konto Uczelni.

Numer głównego konta Uczelni znajduje się z zakładce KONTAKT.

Po dokonaniu opłaty przelewem należy w dniu zgłoszenia się do Biura Obsługi Kształcenia z kompletem dokumentów  dostarczyć potwierdzenie transakcji. 

Płatności można dokonać również na miejscu – w kasie Uczelni.

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Płatności na podstawie:

Zarządzenia nr 10/2021 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenia nr 11/2021 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłat pobieranych za studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od studentów rozpoczynających oraz wznawiających studia od roku akademickiego 2021/2022

 

Terminy płatności czesnego(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata, jednolite studia magisterskie – 5 lat)

 

I ROK

semestr I zimowy

opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,

czesne za październik – po wpisie na listę studentów, w dniu podpisaniu Umowy Uczelnia-Student

czesne za listopad – do 20 października 2021 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2021 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2022 r.

 

semestr II  letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2022 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2022 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2022 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2022 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2022 r.

 

II ROK

Semestr III  zimowy

czesne za październik – do 20 września 2022 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2022 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2022 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2023 r.

 

semestr IV letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2023 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2023 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2023 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2023 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2023 r.

 

III ROK

Semestr V zimowy

czesne za październik – do 20 września 2023 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2023 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2023 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2023 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2024 r.

 

semestr VI letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2024 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2024 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2024 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2024 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2024 r.

 

IV ROK

Semestr VII zimowy

czesne za październik – do 20 września 2024 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2024 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2024 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2024 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2025 r.

 

semestr VIII letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2025 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2025 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2025 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2025 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2025 r.

 

V ROK

Semestr IX zimowy

czesne za październik – do 20 września 2025 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2025 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2025 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2025 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2026 r.

 

semestr X letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2026 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2026 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2026 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2026 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2026 r.

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumuimię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Płatności na podstawie:

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłat pobieranych za studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od studentów rozpoczynających oraz wznawiających studia od roku akademickiego 2020/2021

 

Terminy płatności czesnego(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata, jednolite studia magisterskie – 5 lat)

 

I ROK

semestr I zimowy

opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,

czesne za październik – po wpisie na listę studentów, w dniu podpisaniu Umowy Uczelnia-Student

czesne za listopad – do 20 października 2020 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2020 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2020 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

 

semestr II  letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

II ROK

Semestr III  zimowy

czesne za październik – do 20 września 2021 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2021 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2021 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2022 r.

semestr IV letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2022 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2022 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2022 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2022 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2022 r.

 

III ROK

Semestr V zimowy

czesne za październik – do 20 września 2022 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2022 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2022 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2022 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2023 r.

semestr VI letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2023 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2023 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2023 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2023 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2023 r.

 

IV ROK

Semestr VII zimowy

czesne za październik – do 20 września 2023 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2023 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2023 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2023 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2024 r.

semestr VIII letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2024 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2024 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2024 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2024 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2024 r.

 

V ROK

Semestr IX zimowy

czesne za październik – do 20 września 2024 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2024 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2024 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2024 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2025 r.

semestr X letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2025 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2025 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2025 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2025 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2025 r.

 

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych kierunków studiów, poziomów i form kształcenia[*]

Studia I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(WSGE - Filia w Mińsku Mazowieckim)

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Pedagogika

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

353 (miesięcznie)

1729,70 (za semestr)

3459,40 (za rok)

Prawo urzędnicze

455 (miesięcznie)

2229,50 (za semestr)

4459 (za rok)

388 (miesięcznie)

1901,20 (za semestr)

3802,40 (za rok)

Zarządzanie

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Studia II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

 

Pedagogika

 

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Zarządzanie

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

Jednolite studia magisterskie

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Wysokość czesnego za semestr oraz za rok dotyczy uiszczenia czesnego za ten okres w całości i uwzględnia ulgę w wysokości 2% wynikają z §5 ust. 1 Regulaminu opłat.

 

 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumuimię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Terminy płatności czesnego(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata, jednolite studia magisterskie – 5 lat)

I ROK

semestr I zimowy

opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,

czesne za październik – do 20 września 2019 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2019 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2019 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2019 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2020 r.

semestr II  letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2020 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2020 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2020 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2020 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2020 r.

 

II ROK

Semestr III  zimowy

czesne za październik – do 20 września 2020 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2020 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2020 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2020 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

semestr IV letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

III ROK

Semestr V zimowy

czesne za październik – do 20 września 2021 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2021 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2021 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

semestr VI letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

IV ROK

Semestr VII zimowy

czesne za październik – do 20 września 2021 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2021 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2021 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2023 r.

semestr VIII letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2023 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2023 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2023 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2023 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2023 r.

 

V ROK

Semestr IX zimowy

czesne za październik – do 20 września 2023 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2023 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2023 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2023 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2024 r.

semestr X letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2024 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2024 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2024 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2024 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2024 r.

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych kierunków studiów, poziomów i form kształcenia[*]

Studia I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Pedagogika

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

353 (miesięcznie)

1729,70 (za semestr)

3459,40 (za rok)

Prawo urzędnicze

455 (miesięcznie)

2229,50 (za semestr)

4459 (za rok)

388 (miesięcznie)

1901,20 (za semestr)

3802,40 (za rok)

Zarządzanie

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Studia II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

 

Pedagogika

 

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Zarządzanie

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

Jednolite studia magisterskie

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

[*] Wysokość czesnego za semestr oraz za rok dotyczy uiszczenia czesnego za ten okres w całości i uwzględnia ulgę w wysokości 2% wynikają z §5 ust. 1 Regulaminu opłat.

 

PROMOCJA osób rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2019/2020, które dotychczas nie były studentami WSGE*. (Zarządzenie nr 22/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji na czesne za pierwszy semestr w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)

* dotyczy osób, które zapiszą się na studia od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 

Studia I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

396 (miesięcznie)

356,40 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1782,00 (za pierwszy semestr)

3722,40 (za pierwszy rok)

1940,40 (za każdy kolejny semestr)

3880,80 (za każdy kolejny rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

Pedagogika

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

353 (miesięcznie)

317,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1588,50 (za pierwszy semestr)

3318,20 (za pierwszy rok)

1729,70 (za każdy kolejny semestr)

3459,40 (za każdy kolejny rok)

Prawo urzędnicze

455 (miesięcznie)

409,90 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2047,50 (za pierwszy semestr)

4277 (za pierwszy rok)

2229,50 (za każdy kolejny semestr)

4459 (za każdy kolejny rok)

388 (miesięcznie)

349,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1748,00 (za pierwszy semestr)

3649,20 (za rok)

1901,20 (za każdy kolejny semestr)

3802,40 (za każdy kolejny rok)

Zarządzanie

508 (miesięcznie)

457,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2286,00 (za pierwszy semestr)

4775,20 (za pierwszy rok)

2489,20 (za każdy kolejny semestr)

4978,40 (za każdy kolejny rok)

396 (miesięcznie)

356,40 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1782,00 (za pierwszy semestr)

3722,40 (za pierwszy rok)

1940,40 (za każdy kolejny semestr)

3880,80 (za każdy kolejny rok)

Studia II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

611 (miesięcznie)

549,90 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2749,50 (za pierwszy semestr)

5743,40 (za pierwszy rok)

2993,90 (za każdy kolejny semestr)

5987,80 (za każdy kolejny rok)

505 (miesięcznie)

454,50 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2275,50 (za pierwszy semestr)

4750,00 (za pierwszy rok)

2474,50 (za każdy kolejny semestr)

4949 (za każdy kolejny rok)

 

Pedagogika

 

508 (miesięcznie)

457,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2286,00 (za pierwszy semestr)

4775,20 (za pierwszy rok)

2489,20 (za każdy kolejny semestr)

4978,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

Zarządzanie

611 (miesięcznie)

549,90 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2749,50 (za pierwszy semestr)

5743,40 (za pierwszy rok)

2993,90 (za każdy kolejny semestr)

5987,80 (za każdy kolejny rok)

505 (miesięcznie)

454,50 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2275,50 (za pierwszy semestr)

4750,00 (za pierwszy rok)

2474,50 (za każdy kolejny semestr)

4949 (za każdy kolejny rok)

Jednolite studia magisterskie

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

508 (miesięcznie)

457,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2286,00 (za pierwszy semestr)

4775,20 (za pierwszy rok)

2489,20 (za każdy kolejny semestr)

4978,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

 

Promocja dla osób będących obsolwentami studiów I stopnia na WSGE w Józefowie

W Regulaminie promocji na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów na studia wyższe prowadzone
w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie z dnia 15 maja 2019 r. wprowadza się zmianę §3, który otrzymuje brzmienie:

„§3. W przypadku osób rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2019/2020, które

 • będąc absolwentami studiów I stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
  Alcide De Gasperi w Józefowie zapiszą się na studia II stopnia w formie niestacjonarnej na kierunkach „pedagogika”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” lub „zarządzanie” do dnia
  15 sierpnia 2019 r., czesne za miesiąc wynosi odpowiednio - 350 zł na kierunku „pedagogika” i 450 zł na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie”;
 • będąc absolwentami studiów I stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
  Alcide De Gasperi w Józefowie zapiszą się na studia II stopnia w formie niestacjonarnej na kierunkach „pedagogika”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” lub „zarządzanie” od dnia
  16 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., czesne za miesiąc wynosi odpowiednio - 399 zł na kierunku „pedagogika” i 475 zł na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne”
  i „zarządzanie”.”

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata)

 

I ROK

semestr I zimowy

 • wpisowe + opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,
 • czesne za październik – do 20 września 2018 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego),
 • czesne za listopad – do 20 października 2018 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2018 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2018 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2019 r.

semestr II  letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2019 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2019 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2019 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2019 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2019 r.

 

II ROK

semestr III  zimowy

 • czesne za październik – do 20 września 2019 r.,
 • czesne za listopad – do 20 października 2019 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2019 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2019 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2020 r.

semestr IV letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2020 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2020 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2020 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2020 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2020 r.

 

III ROK

semestr V zimowy

 • czesne za październik – do 20 września 2020 r.,
 • czesne za listopad – do 20 października 2020 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2020 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2020 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

semestr VI letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Kierunek studiów I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

393- (miesięcznie)

1925,70- (za semestr)

3851,40- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Pedagogika

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

350- (miesięcznie)

1750,- (za semestr)

3430,- (za rok)

Prawo urzędnicze

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

388- (miesięcznie)

1901,20- (za semestr)

3802,40- (za rok)

Zarządzanie

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

393- (miesięcznie)

1925,70- (za semestr)

3851,40- (za rok)

Kierunek studiów II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

Pedagogika

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Zarządzanie

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Internetowa rekrutacja na studia podyplomowe: pod tym linkiem.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na studia podyplomowe:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK lub do pobrania tutaj)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) oryginał do wglądu
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

W dniu zapisu należy uiścić opłatę rekrutacyjną, opłatę wpisowego (jeśli nie obowiązuje promocja) oraz pierwszą ratę czesnego.

- Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 70 zł.

- Wysokość opłaty wpisowego 150 zł.

DLA KANDYDATÓW REJESTRUJĄCYCH SIĘ PRZEZ IRK : W dziale płatności w systemie IRK  (moje konto -> płatności)  jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu. Na konto wskazane w zakładce płatności na IRK należy wnosić TYLKO opłatę rekrutacyjną. Pozostałe opłaty (legitymacja, czesne) należy wnosić na główne konto Uczelni.

Numer głównego konta Uczelni znajduje się z zakładce KONTAKT.

Po dokonaniu opłaty przelewem należy w dniu zgłoszenia się do Biura Obsługi Kształcenia z kompletem dokumentów  dostarczyć potwierdzenie transakcji.

Płatności można dokonać również na miejscu – w kasie Uczelni. 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez słuchaczy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko słuchacza, dodatkowe informacje

 

Płatności na podstawie:

Zarządzenia nr 13/2021 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

Zarządzenia nr 14/2021 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

 • wpisowe i opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,
 • I opłata – do 20 września 2021 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego),
 • II opłata – do 20 października 2021 r.,
 • III opłata – do 20 listopada 2021 r.,
 • IV opłata – do 20 grudnia 2021 r.,
 • V opłata – do 20 stycznia 2022 r.,
 • VI opłata – do 20 lutego 2022 r.,
 • VII opłata – do 20 marca 2022 r.,
 • VIII opłata – do 20 kwietnia 2022 r.,
 • IX opłata – do 20 maja 2022 r.,
 • X opłata – do 20 czerwca 2022 r.,
 • XI opłata – do 20 czerwca 2022 r. (w przypadku 3-semestralnych studiów podyplomowych).

 

 

Opłaty za studia podyplomowe – regularne (sprawdź również nasze promocje)

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów podyplomowych przedstawia się następująco:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

250 zł – miesięcznie

1225 zł – za semestr

2450 zł – za całość

Zarządzanie placówką oświatową

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za całość

Zarządzanie placówką oświatową

2

270 zł – miesięcznie

1350 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za całość

Zarządzanie projektami

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za całosć

Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za całość

Zamówienia publiczne

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za całość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za całość

Terapia pedagogiczna

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Przygotowanie pedagogiczne

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Bibliotekoznawstwo

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Chemia

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Historia

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Logopedia

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Muzyka i plastyka w szkole

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Psychologia kliniczna dla nauczycieli

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Wiedza o społeczeństwie

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

 

PROMOCJE

W przypadku osób rozpoczynających studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2021/2022, które:

 • zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2021 r. nie pobiera się opłaty wpisowej, o której mowa w §2 ust. 1 Regulaminu opłat;
 • zapiszą się na studia podyplomowe jako co najmniej 3-osobowa grupa zatrudniona w tym samym zakładzie pracy i poświadczą ten fakt odpowiednimi zaświadczeniami, czesne na studiach podyplomowych ulega obniżeniu zgodnie z poniższa tabelą:

Nazwa studiów podyplomowych

Wysokość ulgi (miesiąc)

Socjoterapia

50 zł

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

50 zł

Zarządzanie placówką oświatową

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie placówką oświatową

50 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

30 zł

Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie projektami

(studia e-learningowe)

30 zł

Zamówienia publiczne

50 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

50 zł

Terapia pedagogiczna

50 zł

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

50 zł

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

50 zł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

50 zł

Przygotowanie pedagogiczne

50 zł

Wczesne nauczanie języka angielskiego

50 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

50 zł

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

50 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

50 zł

Bibliotekoznawstwo

50 zł

Chemia

50 zł

Historia

50 zł

Logopedia

50 zł

Muzyka i plastyka w szkole

50 zł

Psychologia kliniczna dla nauczycieli

50 zł

Wiedza o społeczeństwie

50 zł

Wychowanie do zycia w rodzinie z edukacją seksualną

50 zł

 • zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2021, czesne na studiach podyplomowych na wybranych kierunkach ulega obniżeniu zgodnie z poniższa tabelą:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Terapia pedagogiczna

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Przygotowanie pedagogiczne

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Bibliotekoznawstwo

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Chemia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Historia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Logopedia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Muzyka i plastyka w szkole

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Psychologia kliniczna dla nauczycieli

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wiedza o społeczeństwie

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

* Osoby, o których mowa w §3 ust. 2 nie są uprawnione do korzystania z ulgi, o której mowa
w § 5 ust. 1 Regulaminu opłat.

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów dyplomowych

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

ZARASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

W przypadku osób rozpoczynających studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2020/2021, które:

 • zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2020 r. nie pobiera się opłaty wpisowej, o której mowa w §2 ust. 1 Regulaminu opłat;
 • zapiszą się na studia podyplomowe jako co najmniej 3-osobowa grupa zatrudniona w tym samym zakładzie pracy i poświadczą ten fakt odpowiednimi zaświadczeniami, czesne na studiach podyplomowych ulega obniżeniu zgodnie z poniższa tabelą:

Nazwa studiów podyplomowych

Wysokość ulgi (miesiąc)

Socjoterapia

50 zł

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

50 zł

Zarządzanie placówką oświatową

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie placówką oświatową

50 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

30 zł

Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie projektami

(studia e-learningowe)

30 zł

Zamówienia publiczne

50 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

50 zł

Terapia pedagogiczna

50 zł

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

50 zł

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

50 zł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

50 zł

Przygotowanie pedagogiczne

50 zł

Wczesne nauczanie języka angielskiego

50 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

50 zł

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

50 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

50 zł

Bibliotekoznawstwo

50 zł

Chemia

50 zł

Historia

50 zł

Logopedia

50 zł

Muzyka i plastyka w szkole

50 zł

Psychologia kliniczna dla nauczycieli

50 zł

Wiedza o społeczeństwie

50 zł

W przypadku osób rozpoczynających studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2020/2021, które zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2020, czesne na studiach podyplomowych na wybranych kierunkach ulega obniżeniu zgodnie z poniższa tabelą:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Terapia pedagogiczna

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Przygotowanie pedagogiczne

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Bibliotekoznawstwo

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Chemia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Historia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Logopedia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Muzyka i plastyka w szkole

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Psychologia kliniczna dla nauczycieli

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wiedza o społeczeństwie

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

 

Ceny regularne - bez promocji

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

250 zł – miesięcznie

1225 zł – za semestr

2450 zł – za rok

Zarządzanie placówką oświatową

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie projektami

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Zamówienia publiczne

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za rok

Terapia pedagogiczna

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Przygotowanie pedagogiczne

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

 

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych kursów dokształcających oraz szkoleń

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiste lub przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy sekretariat@wsge.edu.pl i wniesienie opłat.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

 1. Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą osobą, a organizatorem – Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 2. Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzenia wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia.
 3. Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest e-mailem bądź osobiście nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie
 4. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn Organizatora wpłacona kwota zostanie zwrócona na wskazane przez Uczestnika konto.

Szczegółowy opis kursów dostępny jest w INFORMATORZE

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez uczestników:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko uczestnika, dodatkowe informacje

 

Płatności na podstawie:

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłat pobieranych za kursy dokształcające prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za kursy dokształcające w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 17/20210 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłat pobieranych za szkolenia prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od roku akademickiego 2021/2022

Terminy płatności

całość opłaty należy wnieść w dniu zapisu na kurs dokształcający

 

Wysokość opłat dla poszczególnych kursów dokształcających

Nazwa kursu dokształcającego

Wysokość opłat

Interwencja kryzysowa

900 zł

Mediacja szkolna

370 zł

Terapia ręki (I i II stopień)

360 zł

 

Wysokość opłat dla poszczególnych szkoleń

Nazwa szkolenia

Wysokość opłat

Bajkoterapia

280 zł

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju, w oparciu o profil Psychoedukacyjny PEP-R

300 zł

Edukacja filmowa w szkole - wychowanie przez oglądanie

360 zł

Elektroniczne zamówienia publiczne

250 zł

Konstruowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

300 zł

Kreowanie wizerunku - sztuka autoprezentacji

350 zł

Mediacje gospodarcze

360 zł

Metody aktywizujące w szkole

300 zł

Metody projekcyjne

250 zł

Nauczanie matematyki przez zabawę

360 zł

Nowatorskie formy terapii

250 zł

Podstawy terapii behawioralnej

250 zł

Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi

250 zł

Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

200 zł

Trening umiejętności społecznych (TUS)

360 zł

Wprowadzenie do mediacji

300 zł

Współpraca z rodzicami we współczesnej szkole

300 zł

Założenia nowej ustawy zamówienia publiczne

250 zł

Zarzadzanie sobą i innymi w czasie

250 zł

Jak skutecznie przemawiać?

300 zł

Perswazja a manipulacja – jak się przed nią skutecznie ochronić?

300 zł

Rozwój dziecka w normie i  patologii z naciskiem na muzykoterapię

360 zł

Werbalne i niewerbalne środki komunikacji. Jak skutecznie porozumiewać się

300 zł

Malowanie ruchem, dźwiękiem, mową – ilustracje muzyczno-ruchowe do muzyki artystycznej

360 zł

Flet prosty – instrument szkolny. Metody szybkiej i skutecznej gry

300 zł

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.