+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kształcenie

Kształcenie

Programy studiów

Studia pierwszego stopnia

KIERUNEK

PLANY STUDIÓW

EFEKTY UCZENIA SIĘ

SYLWETKA ABSOWENTA

ADMINISTRACJA

nabór 2021/2022

nabór 2021/2022

Sylwetka: „administracja” – I stopień

Sylwetka:  „administracja biznesu”

Sylwetka: „administracja celna i skarbowa”

Sylwetka: „administracja usług społecznych”

Sylwetka: „finanse i administracja publiczna”

nabór 2020/2021

nabór 2020/2021

Sylwetka: „administracja” – I stopień

Sylwetka:  „administracja biznesu”

Sylwetka: „administracja celna i skarbowa”

Sylwetka: „administracja usług społecznych”

Sylwetka: „finanse i administracja publiczna”

Aktualizacja 2020

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

 

Sylwetka: „administracja” – I stopień

Sylwetka:  „administracja biznesu”

Sylwetka: „administracja celna i skarbowa”

Sylwetka: „administracja usług społecznych”

Sylwetka: „finanse i administracja publiczna”

Aktualizacja 2020

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

BEPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

(profil ogólnoakademicki)

nabór 2021/2022

nabór 2021/2022

Sylwetka - BW (I stopień - profil ogólnoakademicki)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Sylwetka - Detektywistyka i ochrona osób i mienia

nabór 2020/2021

nabór 2020/2021

Sylwetka - BW (I stopień - profil ogólnoakademicki)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Sylwetka - Detektywistyka i ochrona osób i mienia

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - BW (I stopień - profil ogólnoakademicki)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

BEPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

(profil praktyczny)

nabór 2021/2022

nabór 2021/2022

Sylwetka - BW (I stopień - profil praktyczny)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Sylwetka - Detektywistyka i ochrona osób i mienia

nabór 2020/2021

nabór 2020/2021

Sylwetka - BW (I stopień - profil praktyczny)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Sylwetka - Detektywistyka i ochrona osób i mienia

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - BW (I stopień - profil praktyczny)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Prawo Urzędnicze

nabór 2021/2022

nabór 2021/2022

Sylwetka - Prawo urzędnicze (I stopień)

Sylwetka - Systemy prawne Europy

Sylwetka - Prawo Unii Europejskiej

nabór 2020/2021

nabór 2020/2021

Sylwetka - Prawo urzędnicze (I stopień)

Sylwetka - Systemy prawne Europy

Sylwetka - Prawo Unii Europejskiej

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - Prawo urzędnicze (I stopień)

Sylwetka - Systemy prawne Europy

Sylwetka - Prawo Unii Europejskiej

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Pedagogika

(profil praktyczny)

nabór 2021/2022

Karty przedmiotów

Nabór 2021/22

Nabór 2021/22 - odniesienie do standartów

Przypisanie efektów do przedmiotów

Sylwetka absolwenta
studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika”
o profilu praktycznym

nabór 2020/2021

Karty przedmiotów

Nabór 2020/21

Nabór 2020/21 - odniesienie do standartów

Przypisanie efektów do przedmiotów

Sylwetka absolwenta
studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika”
o profilu praktycznym

Pedagogika

(profil

ogólnoakademicki)

x

x

x

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Zarządzanie

nabór 2021/2022

nabór 2021/2022

Sylwetka – Zarządzanie (I stopień)

Sylwetka – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Sylwetka – Zarządzanie w Biznesie

Sylwetka - Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

nabór 2020/2021

nabór 2020/2021

Sylwetka – Zarządzanie (I stopień)

Sylwetka – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Sylwetka – Zarządzanie w Biznesie

Sylwetka - Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka – Zarządzanie (I stopień)

Sylwetka – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Sylwetka – Zarządzanie w Biznesie

Sylwetka - Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta 2018/2019

Kierunek

Plany studiów

Efekty uczenia się

Sylwetka absolwenta

Bezpieczeństwo wewnętrzne

nabór 2021/2022

nabór 2021/2022

Sylwetka – Bezpieczeństwo wew. (II stopień)

Sylwetka – Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

Sylwetka – Bezpieczne Zarządzanie Biznesem

Sylwetka - Specjalista ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

nabór 2020/2021

nabór 2020/2021

Sylwetka – Bezpieczeństwo wew. (II stopień)

Sylwetka – Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

Sylwetka – Bezpieczne Zarządzanie Biznesem

Sylwetka - Specjalista ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka – Bezpieczeństwo wew. (II stopień)

Sylwetka – Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

Sylwetka – Bezpieczne Zarządzanie Biznesem

Sylwetka - Specjalista ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Pedagogika

nabór 2021/2022

Karty przedmiotów

Efekty uczenia się

Przypisanie efektów do przedmiotów

Pedagogika (II stopień)

Pedagogika Przedszkolna z Wczesnoszkolną z Terapią Pedagogiczną

Pedagogika resocjalizacyjna z Kuratelą Sądową

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

nabór 2020/2021

Karty przedmiotów

Efekty uczenia się

Przypisanie efektów do przedmiotów

Pedagogika (II stopień)

Pedagogika Przedszkolna z Wczesnoszkolną z Terapią Pedagogiczną

Pedagogika resocjalizacyjna z Kuratelą Sądową

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

nabór 2019/2020

Karty przedmiotów

Efekty uczenia się

Przypisanie efektów do przedmiotów

Pedagogika (II stopień)

Pedagogika Przedszkolna z Wczesnoszkolną z Terapią Pedagogiczną

Pedagogika resocjalizacyjna z Kuratelą Sądową

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

Zarządzanie

nabór 2021/2022

nabór 2021/2022

Sylwetka - Zarządzannie (II stopień)

Sylwetka - Zarządzanie Zasobami 

Sylwetka - Zarządzanie w Bzinesie                            

Sylwetka - Menedżer hotelarstwa i turystyki

nabór 2020/2021

nabór 2020/2021

Sylwetka - Zarządzannie (II stopień)

Sylwetka - Zarządzanie Zasobami 

Sylwetka - Zarządzanie w Bzinesie                            

Sylwetka - Menedżer hotelarstwa i turystyki

Aktualizacja 2020

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - Zarządzannie (II stopień)

Sylwetka - Zarządzanie Zasobami 

Sylwetka - Zarządzanie w Bzinesie                            

Sylwetka - Menedżer hotelarstwa i turystyki

 • socjoterapia
 1. Psychologia i dynamika małych grup. Prowadzenie grupy
 2. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 3. Interwencja kryzysowa
 4. Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu
 5. Poznawcze i behawioralne techniki modyfikacji zachowań
 6. Terapia schematów
 7. Psychologia zaburzeń osobowości
 8. Trening zastępowania agresji
 9. Odpowiedzialność prawna nieletnich
 10. Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty
 11. Patologie i psychopatologie dzieci i młodzieży
 12. Substancje psychoaktywne. Rodzaje narkotyków i diagnostyka
 13. Metodyka pracy socjoterapeutycznej. Warsztaty socjoterapeutyczne
 14. Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 15. Trening samoświadomości
 16. Trening umiejętności wychowawczych
 17. Warsztaty socjoterapeutyczne z patologii seksualnych. Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży - objawy, skutki, diagnostyka
 18. Konstruowanie planów i programów terapeutycznych
 19. Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym
 20. Praktyka zawodowa
 21. Egzamin końcowy

 

 • Zarządzanie placówką oświatową (studia poprzez e-learning)
 1. Podstawy prawa pracy
 2. Zamówienia publiczne w oświacie
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela
 5. Polityka oświatowa wobec osób z niepełno sprawnościami
 6. Podstawy zarządzania placówką oświatową
 7. Warsztat pracy dyrektora szkoły (nadzór pedagogiczny/standardy edukacyjne)
 8. Marketing edukacyjny
 9. Praktyka zawodowa
 10. Praca końcowa

 

 • zarządzanie zasobami ludzkimi (studia poprzez e-learning)
 1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi i rozwój zasobów ludzkich
 2. Rekrutacja i selekcja zawodowa
 3. Podstawy prawa pracy
 4. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 5. Doradztwo personalne i szkolenia pracowników
 6. Ocena i motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie
 7. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 8. Etyka menedżerska
 9. Praktyki zawodowe
 10. Egzamin końcowy

 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 1. Autoprezentacja, media, komunikowanie społeczne
 2. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 3. Dobór i klasyfikacja środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 4. Ergonomiczne aspekty środowiska
 5. Medycyna pracy
 6. Ochrona przeciwpożarowa z metodyką
 7. Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy
 8. Regulacje prawne ochrony pracy w Polsce w wybranych krajach UE
 9. Wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy
 10. Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy
 11. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu BHP
 12. Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego
 14. Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń i katastrof
 15. Konflikty ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym
 16. Ochrona środowiska z edukacją ekologiczną
 17. Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej z metodyką
 18. Egzamin końcowy

 

 • administrowanie bezpieczeństwem informacji
 1. Ochrona danych osobowych – przepisy krajowe i unijne.
 2. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych – zadania administratora bezpieczeństwa informacji.
 3. Bezpieczeństwo informacji jako czynnik bezpieczeństwa narodowego.
 4. Zasady opracowywania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 5. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych i systemach informatycznych.
 6. Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego - cyberterroryzm.
 7. Zadania i uprawnienia GIODO. Prawa i obowiązku kontrolującego i kontrolowanego.
 8. Archiwizacja dokumentów: przepisy i zasady postępowania z dokumentami papierowymi i nośnikami informacji.
 9. Ochrona informacji niejawnych, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych.
 10. Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa.
 11. Egzamin końcowy.

 

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 1. Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 3. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 4. Rewalidacja indywidualna
 5. Podstawowe regulacje prawne w zakresie osób niepełnosprawnych
 6. Formy, zasady i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej i rehabilitacyjnej
 7. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Dydaktyka specjalna – metodyki nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie
 9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) - warsztat
 10. Autyzm i jego objawy. Spektrum autyzmu
 11. Diagnoza autyzmu. Grupowa i indywizualna terapia autyzmu
 12. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami o podłożu endogennym
 13. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
 14. Diagnostyka pedagogiczna w NI
 15. Egzamin końcowy z przygotowaniem merytorycznym do egzaminu

 

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 1. Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 3. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 4. Rewalidacja indywidualna
 5. Podstawowe regulacje prawne w zakresie osób niepełnosprawnych
 6. Formy, zasady i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej i rehabilitacyjnej
 7. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Zasady organizacji i pracy zespołów realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju. Dokumenty normatywne.
 9. Rozwój psychomotoryczny i intelektualny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju
 10. Autyzm i jego objawy. Spektrum autyzmu
 11. Diagnoza autyzmu. Grupowa i indywidualna terapia autyzmu
 12. Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny
 13. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET - WWRD) - warsztat
 14. Diagnostyka pedagogiczna we WWRD
 15. Egzamin końcowy z przygotowaniem merytorycznym do egzaminu

 

 • diagnoza i terapia autyzmu

SEMESTR OGÓLNY

 1. Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.
 2. Psychologia rozwoju dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju.
 3. Psychologia kliniczna dziecka.
 4. Autyzm i jego objawy. Spektrum autyzmu.
 5. Rewalidacja indywidualna i grupowa.
 6. Podstawowe regulacje prawne dotyczące dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Formy, zasady i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej i rehabilitacyjnej.
 8. Etyczne aspekty pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja włączająca.

SEMESTR SPECJALISTYCZNY

 1. Ogólna charakterystyka autyzmu. Spektrum autyzmu. Zespół Aspergera a spektrum autyzmu.
 2. Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem lub/i zespołem Aspergera – warsztat.
 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) – warsztat.
 4. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem – spektrum.
 5. Grupowa i indywidualna terapia autyzmu, spektrum, zespołu Aspergera.
 6. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami o podłożu endogennym.
 7. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem autystycznym.
 8. Diagnostyka pedagogiczna w NI.
 9. Egzamin dyplomowy z przygotowaniem merytorycznym do egzaminu.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.