+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Rekrutacja

Rekrutacja

Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzanie efektów uczenia się, czyli jak wykorzystać wykonywaną pracy, odbyte kursy oraz doświadczenia na rzecz skrócenia studiów?

Co to jest potwierdzanie efektów uczenia się (RPL - recognition of prior learning)?

Pracujesz w miejscu, gdzie zajmujesz się tematyką podobną do planowanych studiów? Masz za sobą kurs, szkolenie bądź praktykę o tematyce zbieżnej z wykładanym na wymarzonym kierunku przedmiotem? A może uważasz, że możesz w inny sposób udokumentować posiadane przez Ciebie kwalifikacje – wiedzę, umiejętności i kompetencje – przewidziane, w którymś z programów kształcenia w naszej uczelni?

W ramach nowego rozwiązania uczelnie mogą zaliczać nawet połowę programu studiów w ramach pracy zawodowej, odbytych kursów, szkoleń, praktyk oraz innych form zwiększania wiedzy i umiejętności!

Na jakich kierunkach przeprowadzamy proces potwierdzania efektów uczenia się?

Efekty uczenia się możemy potwierdzać na kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, które posiadają aktualnie pozytywną ocenę wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Doświadczenie zdobyte poza systemem edukacji formalnej uznajemy aktualnie na następujących kierunkach
o profilu ogólnoakademickim:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia),
 • zarządzanie (I stopnia),
 • pedagogika (I i II stopnia).

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się?

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 • świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie);
 • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie);
 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Podstawowe zasady potwierdzenia efektów uczenia się

 • efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym
  w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia;
 • w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, czyli łączna maksymalna liczba przedmiotów, jaka może być zaliczona w ramach RPL łącznie odpowiada 3 semestrom studiów I stopnia (licencjackich), bądź 2 semestrom studiów II stopnia (magisterskich);
 • liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Wymagane dokumenty

Senat WSGE określił organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym:

 • zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się,
 • sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

 

Uchwała Sentatu WSGE 6/2019 - REGULAMIN RPL (do pobrania)

WNIOSEK RPL (do pobrania w wersji edytowalnej)

KARTA OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (do pobrania)

 

Opłaty

Opłata za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się wynosi 989 zł.

Regulamin opłat wraz z umową

 

WAŻNE: Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dotyczącej uznania osiągniętych przez niego efektów uczenia się.

 1. Przygotowanie wniosku i zgromadzenie niezbędnych dowodów nie jest ograniczone czasowo, jednak w przypadku chęci rozpoczęcia studiów, o uznanie części których się ubiegasz, procedura RPL powinna zakończyć się przed ich rozpoczęciem. W praktyce trwa ona od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jeśli zamierzasz rozpocząć studia od października, warto rozpocząć procedurę już wiosną.
 2. Skontaktuj się z Koordynatorem RPL (pracownikiem dziekanatu), który odpowie Ci na pytania związane z procedurą i pomoże wstępnie określić odpowiedni dla Ciebie program kształcenia.
 3. Spotkaj się z Doradcą RPL, który odpowie na szczegółowe pytania i zapozna Cię z katalogiem przedmiotów i efektów, a także zasugeruje przedmioty, w ramach których możesz spróbować zawnioskować o potwierdzenie efektów uczenia się. Pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc Doradcy, jednak to Ty odpowiadasz za przygotowanie i złożenie wniosku.
 4. Wybierz przedmioty i wypełnij wniosek w zakresie wskazanym przez Doradcę. Odeślij do niego wniosek.
 5. Zanim wniosek wróci do Ciebie do dalszego wypełniania, zacznij zbierać dokumenty, które potwierdzą, że zostały osiągnięte efekty, o których uznanie będziesz się ubiegać. Wszelkie dowody potwierdzające uczenie się, które stanowią załączniki do wniosku, powinny być kompletne, precyzyjnie posegregowane i ponumerowane, a ich jakość powinna umożliwiać dokonanie oceny przez Asesora RPL. Nieprawidłowo przygotowana dokumentacja może utrudnić lub uniemożliwić ocenę wniosku.
 6. Po zgromadzeniu niezbędnych dowodów wypełnij wniosek do końca, a następnie kompletną dokumentację przekaż Doradcy. Wówczas podpiszesz umowę i uiścisz wymagane opłaty.
 7. Doradca dokona oceny formalnej dokumentacji i przekaże wniosek Asesorowi do oceny.
 8. Asesor może wnieść o przedstawienie dodatkowych dowodów na wsparcie wniosku lub wystąpić
  o przeprowadzenie weryfikacji w innej formie. Termin przeprowadzania dodatkowej oceny powinien umożliwiać przygotowanie się do niej, ale nie powinien być ustalony na później niż
  12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli okaże się to niezbędne, otrzymasz wsparcie
  w przygotowaniu się do egzaminu. Możesz również zrezygnować z potwierdzania efektu, który wzbudził wątpliwości.
 9. Asesor prześle Koordynatorowi swoją opinię wraz z propozycją uznania efektów uczenia się
  w odniesieniu do konkretnych przedmiotów z informacją m.in. o uzyskanej liczbie punktów ECTS. Koordynator prześle dokumentację Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się WSGE, która dokona końcowej weryfikacji i potwierdzenia efektów uczenia się. Komisja wystawi oceny z przedmiotów na podstawie dokonanej weryfikacji efektów.
 10. Na koniec otrzymasz decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się i stosowny certyfikat. Załącz go do dokumentacji, kiedy będziesz zapisywać się na studia.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.