+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Konferencje

Konferencje wewnętrzne

WEWNĘTRZNA KONFERENCJA NAUKOWA

„Dylematy współczesnego świata. Wybrane zagadnienia”

30 marca 2021

godz. 10:00

(konferencja w formie zdalnej)

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Konferencja zaplanowana jest w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej przypadających w tym roku w czasie sesji.

Celem konferencji jest przegląd edukacyjnych, politycznych i społecznych dylematów dzisiejszego świata m.in. poprzez krytyczną analizę sytuacji społeczno-gospodarczej, otoczenia organizacyjno-prawnego czy środków masowego przekazu. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na bieżące wydarzenia mające wpływ na sytuację krajową i międzynarodową, takie jak pandemia koronawirusa, masowa migracja ludzi, zmiany klimatyczne, przemoc oraz nierówności majątkowe i społeczne. Interdyscyplinarna konferencja ma na celu pobudzić dyskusję naukową jest skierowana do wszystkich pracowników WSGE zarówno etatowych, jak i związanych z Uczelnią umową cywilnoprawną z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanych proponowaną tematyką konferencji. Jak co roku Konferencja ta ma celu integrowanie i poszerzanie relacji koleżeńskich pracowników badawczo-dydaktycznych naszej uczelni, poprzez wymianę opinii, poglądów i doświadczeń. Dodatkowym celem jest także nawiązywanie wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych

 

Tematy wiodące:

  • Współczesne bariery i przyszłe horyzonty wobec społeczeństwa dotkniętego pandemią.
  • Dylematy i współczesne wyzwania edukacyjne
  • Dylematy i współczesne wyzwania w polityce i administracji
  • Dylematy i współczesne wyzwania w bezpieczeństwie
  • Dylematy i współczesne wyzwania w zarządzaniu
  • Dylematy i współczesne wyzwania humanistyczne i społeczne

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: ZGŁOSZENIA

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE

Dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE

Dr Iwona Florek

Mgr Artur Banaszak

 

Program wewnętrznej konferencji naukowej pt.

Dylematy współczesnego świata. Wybrane zagadnienia”

organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dnia 30 marca 2021 r.

DOSTĘP DO KONFERENCJI

MS TEAMS

Panel I

Dylematy i współczesne wyzwania w bezpieczeństwie

Moderator: dr hab. Magdalena Sitek

10.00 – 11.30

1.      dr Wioletta Wróbel-Delegacz - Przemoc na tle narodowym, kulturowym i religijnym

2.      dr Alina Gut - Asymiliacja cudzoziemców a patriotyzm lokalny w Polsce - wybrane aspekty

3.      dr Jacek Charatynowicz - Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

4.      dr Sylwester Smoleński - Bezpieczeństwo państwa i patriotyzm, a realizacja nakazów i zakazów związanych z Covid-19

5.      dr Iwona Florek - Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperi

6.      mgr Artur Banaszak - Bezpieczeństwo społeczne obcokrajowców w Polsce w czasie kryzysu pandemicznego

Panel II

Dylematy i współczesne wyzwania edukacyjne

Moderator: dr hab. Małgorzata Such Pyrgiel

11.45-13.30

1.      dr Mirosława Brasławska-Haque - Nauczanie zdalne a zdrowie psychiczne uczniów

2.      dr Waldemar Grądzki - Edukacja w służbie Europejskiego Zielonego Ładu

3.      dr Aleksandra Lukasek - Mediacja rodzinna on-line w praktyce, blaski i cienie

4.      dr Ewa Lubina - Nauczyciele w e-klasie. Rozwój warsztatu metodycznego nauczycieli w warunkach kształcenia zdalnego

5.      mgr Małgorzata Wielądek - Przemoc i agresja wśród dzieci w przedszkolu

6.      mgr Małgorzata Miazek - Potencjalne możliwości stosowania neurodydaktyki w nauczaniu zdalnym w czasie pandemii - spostrzeżenia i refleksje

7.      mgr Ewa Pudłowska - Psycholog szkolny w szkole średniej w dobie COVID-19

Panel III

Dylematy i współczesne wyzwania w zarządzaniu, polityce i administracji

Moderator: dr Iwona Florek

13.45-15.00

1.      dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE - Bezpieczeństwo obywateli w świetle art. 5 Konstytucji

2.      dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE - Pandemia a „odporność biznesu”. Cyfrowa transformacja w praktyce

3.      dr Aleksandra Szejniuk - Zarządzanie różnorodnością w organizacjach

4.      dr hab. Wiesław Breński - Sytuacja społeczno-gospodarcza Polaków w czasie Pandemii

5.      mgr Marta Bojaruniec - Przemoc wobec najbliższych jako wyzwanie dzisiejszego świata

6.      dr Marcin Mamiński - Prawotwórcza działalność administracji lokalnej z perspektywy poszanowania praw człowieka

7.     mgr Albert Pielak - Wielopodmiotowość a władza rodzicielska - aspekty prawne

Panel IV

Sesja posterowa

1.      mgr Wioleta Wieczorek-Płochocka - "Digital natives" - szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania nowoczesnych mediów w procesie kształcenia

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Mgr Wioleta Wieczorek-Płochocka: "Digital natives" - szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania nowoczesnych mediów w procesie kształcenia"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.