+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

X Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa" 2017

Archiwum konferencji

X Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa" 2017

X Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa

Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego odbyła się kolejna konferencja poświęcona przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w różnych obszarach życia społecznego przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Pożarnej, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res”; Stowarzyszenie Informatyków Polskich, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Misja konferencji

Misją Konferencji było przeprowadzenie rozważań na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. 

 

Cel konferencji

Celem Konferencji było przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki.

 

 

Tematyka konferencji

Konferencja miała charakter panelowy, podczas których poruszane były aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

 

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

 

Uczestnicy konferencji prowadzili rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz pięciu sesji naukowych:

 

Program konferencji

08:00-09.00 REJESTRACJA

09:00-09:30  UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

 

Bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI

Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie

Dr hab. Paweł SOBKOWICZ

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Dr Tadeusz GRACA

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Paweł WISZNIEWSKI

Reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Paweł RUPNIEWSKI

Wicestarosta Powiatu Otwockiego

 

9.30-10.45  PANEL DYSKUSYJNY

 

„CYBERBEZPIECZEŃSTWO RP 2017”

Przewodniczący panelu - dr inż. Paweł CHODAK

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 
w Józefowie

 

 1. Paweł MAKOWSKI – Radca GIODO
 2. Marek MAŁKOWSKI – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
 3. Michał STRZELCZYK – CERT Polska
 4. Włodzimierz NOWAK – Członek Zarządu T-Mobile
 5. Dr hab. Paweł SOBKOWICZ - Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
 6. Dyrektor Pionu IT Agencja Wywiadu
 7. Roman TRZASKALIK - Prezes Euro-Centrum, Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach

 

10.45-11.00 PRZERWA NA KAWĘ

 

PANEL I: 11.00- 12.15

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA 
W BIZNESIE

Przewodniczący panelu: Jacek CZECH

Prezes Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej

 

 1. Piotr KALBARCZYK - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego PKO BP
 2. Andrzej KACZMARCZYK – Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa IT/IS – Thales Polska sp. z.o.o.
 3. Tomasz MATUŁA - CERT Orange Polska
 4. Krzysztof SURGOWT – Prezes Zarządu CryptoMind S. A.
 5. Robert MROZIŃSKI –  Dyrektor Atos Polska
 6. Wojciech DZIOMDZIORA - Radca Prawny w kancelarii DZP

 

DYSKUSJA

 

PANEL II: 12.15-13.30

OCHRONA INFORMACJI ORAZ DANYCH OSOBOWYCH W ASPEKCIE RODO. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SEKTORZE PRYWATNYM I PUBLICZNYM

Przewodniczący panelu: dr hab. Celina NOWAK / dr Wojciech DROBNY

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

1.      Dr n. med. Beata JANAS, mec. Sylwia Ratajczyk, „Bezpieczeństwo przetwarzania danych medycznych funkcjonariuszy kontekście unijnej reformy ochrony danych osobowych" – Instytut Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej.

2. Dr Izabela JUSTYŃSKA, "SIS II jako instrument ochrony danych osobowych w Schengen - jego wykorzystanie w sytuacjach wyjątkowych w świetle RODO" - Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

3.      Mec. dr Marcin ROMANOWICZ, Mec. Jędrzej STĘPNIOWSKI, „Ochrona prywatności oraz danych osobowych w kontekście użytkowania bezpilotowych statków powietrznych” - Kancelaria Adwokacka - DZP

4.      Mariola WIĘCKOWSKA, "Gotowość do RODO oraz ochrona danych przed cyber-zagrożeniami w kontekście stosowania podejścia opartego na ryzyku i doboru odpowiednich środków zabezpieczeń ” - Allegro

5.      Roman GĄSZCZAK, „Bezpieczeństwo danych osobowych – system cyber threat intelligence” – Secorda sp. z.o.o.

6.      Rajmund LEONIAK, „Satelitarne sieci rezerwowe – niezbędny (konieczny) element cyberbezpieczeństwa” - TTcomm – TELEPORT – Mińsk Mazowiecki

7.      Dr inż. Grzegorz WINOGRODZKI, „Ewolucja ochrony danych osobowych w Polsce od okresu przejściowego”, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

8.      Dominik SYBILSKI, „Relacja dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” - INP PAN

9. Płk rez. mgr inż. Krzysztof CYGAŃCZUK,  „Przetwarzanie danych osobowych w służbach mundurowych w odniesieniu do RODO, możliwość ograniczeń stosowania wszystkich przepisów rozporządzenia w kontekście działań ratowniczych PSP” - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

 

LUNCH: 13.30-14.30

„DEMONSTRANCJA MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH”

 

PANEL III: 14.30-15.45 (PANEL RÓWNOLEGŁY)

PRAWNE RAMY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA CYBERPRZESTRZENI

Przewodniczący panelu: prof. dr hab. Stanisław SAGAN

Uniwersytet Rzeszowski

 

1. Prof. dr hab. Tomasz HOFFMANN, “Główni aktorzy cyberprzestrzeni i ich przestępne działania” – Uniwersytet Łódzki

2. Dr Emilia JURGIELEWICZ-DELEGACZ „Mowa nienawiści w internecie, w ujęciu prawnym i kryminologicznym” - Uniwersytet w Białymstoku.

3. Dr Magdalena EL GHAMARI, “Wykorzystanie nowoczesnych multimediów do celów propagandowych organizacji terrorystycznych – obszar MENA” – Collegium Civitas

4. Ppłk dr inż. Bartosz BIERNACIK, „Nauka i najnowsze narzędzia informatyczne w służbie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – piątego wymiaru walki zbrojnej” – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

5. dr Anna KOSIŃSKA, "Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż - ocena celowości i skuteczności ETIAS dla gwarancji bezpieczeństwa migracyjnego" - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

6. mgr Tomasz CIECHANOWSKI, "Cyberprzestrzeń w świetle polskich regulacji prawnych" – Uniwersytet Rzeszowski

7. mgr Krystian KAUFMAN, "Technika cyfrowa - sprzymierzeniec czy wróg praw i wolności osobistych jednostki?"-Uniwersytet Rzeszowski

8. mgr Joanna DĘBOWSKA, „Komercjalizacja bezpieczeństwa to konieczność czy wygodnictwo państwa? – Społeczna Akademia Nauk w Waeszawie

9. Prof. dr hab. Bronisław SITEK, Kilka uwag o bezpieczeństwie prawnym w cyberświecie” Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

10. Dr hab. Magdalena SITEK, Prawne ramy bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

11. Dr Krzysztof KRASSOWSKI, Aktywność w cyberprzestrzeni jako źródło informacji o znaczeniu wykrywczym”, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

12. Dr Kateryna NOVIKOVA, "Zarządzanie wizerunkiem osobistym w społeczeństwie nadzorowanym: uwarunkowania instytucjonalne a strategie indywidualne", Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

13. Dr Aleksandra SZEJNIUK, "Determinanty przedsiębiorczości. Współczesne aspekty bezpieczeństwa", Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

14. Dr Dorota ŁAŻEWSKA, "Kreacje tożsamości sieciowej w środowisku elektronicznym. Ontoelektronika jako filozoficzny dylemat edukacji dla bezpieczeństwa", Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

15. Dr Paweł CHODAK, "Wykorzystanie systemu koordynacji informacji w zwalczaniu korupcji"Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

DYSKUSJA

 

PANEL IV:14.30-15.45 (PANEL RÓWNOLEGŁY)

OCHRONA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZED CYBERATAKAMI

Przewodniczący panelu: dr Jacek GAJEWSKI

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

 

1.    Mirosław MAJ/Tomasz CHLEBOWSKI „ICS – CERT  - podstawowe zadania oraz czym się różni i  jak współpracuje z innymi CERTami” oraz „Rola i organizacja CERT i CSOC w zakładach energetycznych”

2.   Gerard FRANKOWSKI, „Detekcja zagrożeń protokołów sieci przemysłowych w ramach projektu SCADvance– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

 

3.   Marcin GOLIZDA-BLIZIŃSKI, „Instytucje publiczne oraz MŚP, jak skutecznie chronić się przed cyberatakami – standard cyberbezpieczeństwa opracowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

4.   Dr Krzysztof GAWKOWSKI – „Wpływ rozwoju Internetu rzeczy na bezpieczeństwo człowieka” - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

5.   Monika ADAMCZYK Cyberbezpieczeństwo w Obiektach Przemysłowych na przykładzie Instalacji Nuklearnych” - Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

6.   Dr Jacek GAJEWSKI/ inż. Joanna WALKIEWICZ, Badanie podatności na cyberataki układów PLC używanych w instalacjach nuklearnych metodami Bug Fuzzing" – Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

7.   Dr Barbara MRÓZ, „System ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce - wyzwania i zagrożenia" - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

 

DYSKUSJA

 

15.45-16.00 PRZERWA NA KAWĘ

 

PANEL V: 16.00 - 17.15

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI

Przewodniczący panelu: nadbryg. w st. spocz. dr Ryszard GROSSET – prof. SGSP
Piotr RUTKOWSKI - Wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro

 

 

1. Płk. Dr Piotr POTEJKO – „Przykłady wykorzystania systemów bezzałogowych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa” – ABW/UW   

2. Dr hab. inż. Jan ZYCH, „Mechanizmy kształtujące świadomość sytuacyjną koordynatorów akcji ratowniczych”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

3.  Dr Andrzej WISZ / mgr Aleksandra WISZ – „System symulacji wirtualnej wspomagający szkolenie dowództw z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych” – CMGI

4.  Maciej STĘPIEŃ – „Autonomiczność BSP jako ich niezbędna cecha w procesie ratowniczym”- S4 T/ Politechnika Gdańska

5.  Mgr Damian JASIŃSKI– „Broń antydronowa–analiza możliwości obrony przed bezzałogowymi aparatami latającymi”- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

6.  Dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, „Przykłady zastosowania systemów bezzałogowych elementem zwiększającym skuteczność podejmowanych decyzji w ratownictwie” – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

7. mł. bryg. dr inż. Norbert TUŚNIO, Marcin GRABARCZYK, „Wykorzystanie narzędzi CFD w symulatorach VR w treningu wspomagającym dowodzenie” – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

8.  Dr Zygmunt DOMAŃSKI, „Bezpieczeństwo w logistyce i logistyka w bezpieczeństwie”, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

9. Dr Łukasz ROMAN, „Etyka wykorzystywania dronów we współczesnych konfliktach zbrojnych”, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Ge Gasperi w Józefowie

 

 

DYSKUSJA

 

17.15 – 17:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Dr Tadeusz GRACA

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnejim. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.