+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nowoczesne Technologie dla Mazowsza 2013

Archiwum konferencji

Nowoczesne Technologie dla Mazowsza 2013

III Konferencja - „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza”

Nowa perspektywa finansowania prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych określona do roku 2020 oparta jest o ścisłą współpracę instytucji naukowych i przedsiębiorstw...

PROGRAM DNIA

14 grudnia 2013r.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku
(ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock)

Pierwsze spotkanie Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego

Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego w 2013 roku było pierwszym z wcześniej już zapowiadanych działań, które WSGE w Józefowie podejmuje w celu integracji środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji samorządowej. Po niewątpliwym sukcesie tego wydarzenia przychodzi czas na kolejne wyzwania. Pierwszym krokiem jest powołanie nieformalnej grupy przedstawicieli świata biznesu, administracji samorządowej i nauki.

Klub Nowej Gospodarki miał być miejscem integracji osób, przedsiębiorców i instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju Powiatu Otwockiego, zwłaszcza w obszarze wdrażania nowych i innowacyjnych technologii, zwalczania bezrobocia, kreowania nowych miejsc pracy dla młodych i zdolnych osób z naszego Powiatu, tworzenia obszarów ekonomicznych oraz rozwoju lokalnego rzemiosła. Na tym etapie nie definiowaliśmy jego formy prawnej.

Zamiarem było, aby spotkania Klubu odbywały się kilka razy do roku oraz skutkowały konkretnymi inicjatywami czy też postulatami, kierowanymi ku odpowiednim instytucjom, celem wsparcia rozwoju gospodarczego i innowacyjnego Powiatu Otwockiego. Następnym po opisywanym wielkim wydarzeniem jest zorganizowanie II Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.

 

III Konferencja - „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza”

 

Nowa perspektywa finansowania prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych określona do roku 2020 oparta jest o ścisłą współpracę instytucji naukowych i przedsiębiorstw. Celem jest wsparcie takich działań, które przynoszą realne korzyści: nowych produktów, technologii,
nowych metod produkcji.

Skuteczność takich działań w dużym stopniu zależy od wzajemnego zrozumienia potrzeb
i współpracy szerokiego grona środowisk.

Otwocki Klaster Nowych Technologii powstał po to, aby promować taką współpracę
i wymianę informacji. W tym celu organizowaliśmy kolejną z serii dorocznych konferencji poświęconych możliwościom rozwoju i wspierania innowacji w naszym regionie.

W ramach konferencji przedstawione zosytały przykłady technologii przygotowanych
do komercjalizacji opracowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz zainteresowani nowoczesnymi technologiami przedsiębiorcy.

 

PROGRAM  DNIA

 

1000 – 1015         Rejestracja uczestników

1015 – 1020         Otwarcie spotkania Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego – wystąpienie Starosty Powiatu Otwockiego – Pani Bogumiły Więckowskiej

1020 – 1035         Wystąpienie przedstawiciela WSGE w Józefowie oraz Prezesa Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych – Pana Romana Trzaskalika

1035 – 1045       Wystąpienie przedstawiciela Krajowej Izby Gospodarczej – Pana Jacka Czecha

1045 – 1100       Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nt. perspektywy finansowej na lata 2014-2020 ze środków UE

1100 – 1115       Dyskusja

1115 – 1130       Przerwa kawowa

 

1130 – 1140         Otwarcie III Konferencji - „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza”

1140 - 1200        WSGE w Józefowie: Prezentacja wyników badań nt. stanu innowacyjności gospodarki Powiatu Otwockiego oraz najbliższych planowanych badaniach WSGE

1200 – 1215       NCBJ: Medyczne zastosowania technologii akceleratorowych – projekt AiD

1215 – 1230         NCBJ: Technologie radiacyjne dla przemysłu

1230 – 1245         NCBJ: Projekt „Baterie jądrowe” – wspólny projekt NCBJ i IWC Unipress

1245 – 1300       NCBJ: Prezentacja Parku Naukowo Technologicznego Świerk

1300 - 1315       Przerwa na kawę

1315 – 1325       IWC PAN: krótka prezentacja - prof. Sylwester Porowski

1325 – 1340       IWC PAN: Wysokie ciśnienia w nowych technologiach przetwórstwa żywności, prof. Sylwester Rzoska

1340 – 1355       IWC PAN: Nanostrukturalne materiały o podwyższonej wytrzymałości na elementy złączne i implanty - dr inż. Mariusz Kulczyk

1355 – 1405       IWC PAN: Informacja o Parku Innowacyjnym Celestynów Unipress - mgr inż. Jerzy Masiak

1405 – 1415       IWC PAN: Strategia komercjalizacyjna Instytutu Wysokich Ciśnień PAN - dr Marek Dietl (SGH, IWC PAN)

1415 - 1515       Spotkanie opłatkowe i poczęstunek

Sprawozdanie z konferencji

Otwarcie Klub Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego

W sobotę 14 grudnia 2013 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku po raz kolejny naszej Uczelni udało się zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli trzech środowisk – nauki, biznesu i administracji. Tym razem w Otwocku odbyło się spotkanie inicjujące Klub Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego. Inicjatywa powstała po sukcesie wrześniowego Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego współorganizowanym przez WSGE, Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Założeniem Klubu są działania zmierzające do jednoczenia środowisk naukowych, przedsiębiorców oraz administracji, promujące i wspomagające innowacyjność oraz badania w sferze gospodarczej.

Spotkanie otworzył Rektor WSGE – dr Tadeusz Graca witając wszystkich gości i dziękując im za przybycie. W dalszej części głos zabrała Starosta Powiatu Otwockiego pani Bogumiła Więckowska, która podkreśliła rolę, którą powinien odgrywać Klub oraz to jak ważne dla mieszkańców powiatu są działania integrujące podmiotów z naszego powiatu.

Prof. Magdalena Sitek WSGE w swoim wystąpieniu przedstawiła wizję przyświecającą stworzeniu Klubu Nowej Gospodarki. Zadania stojące przed nauką, biznesem oraz samorządem i administracją są coraz większe i trudniejsze, w tym z wysuwającą się na pierwszy plan potrzebą wspomagania zmian technologicznych. Po prezentacji wybrano członków Zarządu Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego. Członkowie Klubu Nowej Gospodarki będą spotykać się regularnie 3-4 razy do roku omawiając i wspólnie pracując nad bieżącymi problemami. Najbliższe spotkanie zaplanowano na marzec 2014 roku. Klub otwarty jest na nowych członków, szczególnie z grupy mikroprzedsiębiorstw.

W części następnej Pan Jacek Czech (Dyrektor ds. rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej) podkreślał rolę współpracy biznesu i nauki, szczególnie w dziedzinie badań i innowacji.

Następnie głos zabrał Prezesa Fundacji Życzliwy przedsiębiorca w Polsce – Pan Ryszard Sawa, który mówił o potrzebie edukacji przedsiębiorczości od najmłodszych lat oraz o błędnych w jego ocenie sposobach uczenia zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce, jak również jako kolejny prelegent podkreślił potrzebę innowacji w gospodarce.

Na zakończenie części wykładowej wystąpił pan Krzysztof Mączewski (Geodeta Województwa Mazowieckiego), który zaprezentował perspektywy finansowe na lata 2014-2020 ze środków UE. 

W drugiej części dnia odbyła się Konferencja naukowa pt. „Nowoczesne technologie dla Mazowsza” współorganizowana przez WSGE w Józefowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN Unipress, gdzie zaprezentowano m.in. przykłady technologii już przygotowanych do komercjalizacji.

Po części konferencyjnej odbyło się spotkanie opłatkowe z zaproszonymi gośćmi. 

Napisali o nas:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.573361796050844.1073741837.124233100963718&type=1

http://www.naturaikultura.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=412:pierwsze-spotkanie-klubu-nowej-gospodarki-powiatu-otwockiego&catid=39:aktualnoci&Itemid=99

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.