+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Bezpieczeństwo w dobie kryzysu 2013

Archiwum konferencji

Bezpieczeństwo w dobie kryzysu 2013

Bezpieczeństwo w dobie kryzysu

5 listopada 2013 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w dobie kryzysu”, której współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,  Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Komendant Główny Policji Pan nadinsp. dr Marek Działoszyński jako gospodarz uroczystości otworzył konferencję i przywitał zaproszonych gości, jak również wygłosił referat dotyczący pracy policji w celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w czasach kryzysu w świetle budżetu policji i budżetu przeznaczonego na obronę narodową.   W sesji plenarnej konferencji głos zabrali miedzy innymi: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, prof. UW dr hab. Janusz Czapiński, były Szef MSW i UOP prof. nadzw. dr hab. Jerzy Konieczny, prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst oraz Jerzy Owsiak - Prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tematyka bezpieczeństwa rozpatrywana była w kontekście personalnym, społecznym, prawnym, ekonomicznym oraz imprez masowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się  panele dyskusyjne poświecone powyższym aspektom bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwa była wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki w zakresie zadań realizowanych przez podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa.   W pierwszej sesji panelowej w roli ekspertów głos zabrali miedzy innymi: wspomniany wcześniej prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, prof. dr hab. Andrzej Misiuk z Uniwersytetu Warszawskiego, insp. dr hab. Izabela Nowicka z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr Mateusz Woiński reprezentujący Zespół Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adam Taracha z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR ds. wykluczenia społecznego Teresa Sierawska. Moderującym panel był insp. dr Mariusz Sokołowski Rzecznik Komendanta Głównego Policji.

W drugiej sesji panelowej prowadzonej przez Rzecznika NIK Pawła Biedziaka zaproszeni eksperci w osobach: prof. dr hab. Bronisław Sitek – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mieczysław Groszek – Wiceprezes Związku Banków Polskich, Adam Rapacki - generał policji, nadinspektor, były Wiceminister Spraw Wewnętrznych, Paweł Wojtunik – Szef CBA oraz Roman Trzaskalik – Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych, dyskutowali na tematy bezpieczeństwa w ujęciu ekonomiczno – strukturalnym.

Równolegle toczyły się sesje z referatami prowadzone przez prof. zw. dr hab. Witolda Pokruszyńskiego i mł. insp. dr Janusza Bryka oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzego Zawiszę i insp dr hab. Izabelę Nowicką, których problematyka odpowiadała panelom dyskusyjnym. Obrady zostały zakończone konkluzją, że pomiędzy jednostkami działającymi na rzecz bezpieczeństwa potrzebny jest dialog społeczny, dialog ten potrzeby jest także pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami i instytucjami.

Cel konferencji, jakim była refleksja nad skutkami kryzysu z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski oraz Unii Europejskiej w ujęciu wieloaspektowym został osiągnięty poprzez debatę ukazującą punkt widzenia miedzy innymi: organów administracji państwowej działających na rzecz bezpieczeństwa, instytucji prawnie broniących interes Skarbu Państwa w sprawach procesowych, jednostek związanych z zabezpieczeniem społecznym, rynkiem pracy i rodziną, stowarzyszeń i organizacji pomagającym ludziom bezdomnym, uzależnionym, chorym, przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu oraz przedsiębiorstw, przedstawicieli sektora finansowego, bankowego i prawnego. 

INNI O NAS:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/91982,Bezpieczenstwo-w-dobie-kryzysu.html http://www.dziennikarzerp.pl/2013/10/vi-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-w-dobie-kryzysu/ 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.