+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Korupcja a bezpieczeństwo państwa 2013

Archiwum konferencji

Korupcja a bezpieczeństwo państwa 2013

Korupcja a bezpieczeństwo państwa

Naukowa dyskusja poświęcona problematyce korupcji, jej skali i wpływie na bezpieczeństwo państwa oraz sposobom zapobiegania i przeciwdziałania w organizacjach porządku publicznego.

Siedziba: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 09 – 10 października 2013 r.

ORGANIZATORZY

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Ratusz miasta przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie.

 

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

Przewodniczący – prof. dr hab. Piotr MAJER – Prodziekan do spraw Nauki Wydziału Prawa i Administracji UWM,

Z-ca przewodniczącego – płk SG Artur MICHALAK – Dyrektor BSW SG,

Z-ca przewodniczącego – prof. nadzw. dr hab. Magdalena SITEK – Prorektor WSGE,

Członkowie:

-        ppor. SG dr Lucyna Sikorska,

-        ppłk rez. SG dr Andrzej Wawrzusiszyn.

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: płk SG Andrzej RYTWIŃSKI – Komendant CSSG,

Zastępca przewodniczącego: mgr Sylwia ĆMIEL – Dyrektor WSGE,

Zastępca przewodniczącego: dr Lech GROCHOWSKI – Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego UWM,

Zastępca przewodniczącego: kpt. SG Wioletta ZGLIŃSKA – CSSG,

Sekretarz:           ppor. SG dr Lucyna SIKORSKA – CSSG,

Członkowie:     

dr Wiesław BREŃSKI – WSGE,

ppłk SG Marek LUDWICZAK – CSSG,

ppłk SG Andrzej SKÓRA – CSSG,

mjr SG Aneta WOJTANOWSKA-ZIMOŃ – CSSG,

mjr SG Dariusz SZYDŁOWSKI – CSSG,

 

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ (MODERATORZY)

I blok tematyczny – Kulturowo-społeczne oblicze korupcji.

ppor. SG dr Lucyna SIKORSKA.

II blok tematyczny – Korupcja a funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy ZAWISZA.

III blok tematyczny – Karno-prawne aspekty zwalczania korupcji.

dr Piotr STARZYŃSKI.

 

PLAN KONFERENCJI

 

Środa - 09.10.2013 r.:

 

godz. 14.00– rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości, wygłoszenie słowa wstępnego:

-        płk SG Andrzej RYTWIŃSKI – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej,

-        płk SG Artur MICHALAK– Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych SG,

-        prof. dr hab. Bronisław SITEK – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

-        prof. dr hab. Piotr MAJER – Prodziekan do spraw Nauki Wydziału Prawa i Administracji UWM.

 

I blok tematyczny – Kulturowo-społeczne oblicze korupcji – prowadzący: ppor. SG dr Lucyna SIKORSKA - CSSG.

godz.14.30 – 15.45 – wystąpienia prelegentów;

 

prof. dr hab. Bronisław SITEK – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa: 

Nielegalnie pozyskiwanie danych przez państwo. Korupcja czy konieczność.

 

ppłk SG dr  nauk filozof. Beata SZACHOWICZ – WMOSG:

Korupcja a filozoficzna koncepcja odpowiedzialności.

 

kom.  mgr Bartosz RYKOWSKI – WSPol:

Współczesne wyzwania etyczne w służbie policyjnej.

 

dr Michał GOŁOŚ – Rektor WSSM i KS:

Wpływ działań korupcyjnych na wybór decyzji życiowych.

 

Oksana NAZARCHUK  - Wydział Zagrożeń Międzynarodowych OBWE:

Zarys działalności OBWE w zakresie przeciwdziałania korupcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem granic.

 

godz. 15.45 – 16.15 – przerwa na kawę;

godz. 16.15 – 18.30– wystąpienia prelegentów.

 

mgr Robert KIŁDANOWICZ – WSGE:

Korupcja w sporcie na przykładzie piłki nożnej jako czynnik osłabiający potencjał gospodarczy Polski.

 

dr hab. prof. WSGE Magdalena SITEK – Prorektor WSGE: 

Prawne ramy zwalczania korupcji w sporcie.

 

mgr Aleksandra UKLEJA – WSGE:

Prawne aspekty zwalczania obrotu podrabianymi produktami kosmetycznymi.

 

dr Paweł CHODAK – WSGE:  

Korupcja w Wojsku naruszeniem fundamentów bezpieczeństwa państwa.

 

mgr Marta WÓJCICKA – WSGE:

Korupcja w sektorze energetycznym.

 

ppor. SG dr Lucyna SIKORSKA – CSSG:

Korupcja w ujęciu kulturowym i religijnym.

 

  1. chor. sztab. SG mgr Dariusz MATKIEWICZ – W-MOSG:

New Public Management jako profilaktyka antykorupcyjna.  

 

godz. 18.30 – 18.45 – dyskusja plenarna;

godz. 18.45 – zakończenie obrad;

godz. 19.00 – uroczysta kolacja.

 

Czwartek - 10.10.2013 r.

 

II blok tematyczny – Korupcja a funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa – prowadzący: prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy ZAWISZA - WSGE.

godz. 09.00 – 10.15 – wystąpienia prelegentów;

ppłk rez. SG drAndrzej WAWRZUSISZYN – UWM:

Społeczna percepcja korupcji. Norma czy zagrożenie bezpieczeństwa.

dr Lech GROCHOWSKI – UWM:

Powstanie, zadania i organizacja CBA.

nadkom. mgr Mirosław PASTERNY, mł. insp.  mgr Marek WĘGLIŃSKI – BSW KG Policji:

Uwagi z perspektywy XV-lecia działalności Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

prof. WSGE dr hab. inż. Jerzy ZAWISZA,  Sylwia ĆMIEL – Dyrektor WSGE: 

Korupcja narzędziem przestępstw we współczesnym świecie.

płk SG Artur MICHALAK – Dyrektor BSW SG:  

Profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej.

godz. 10.15 – 10.45 – przerwa na kawę;

godz. 10.45 – 11.45 – wystąpienia prelegentów.

Agris LABANOVSKIS– Asystent Katedry Przedmiotów Ogólnych Państwowego Collegu Straży Granicznej Republiki Łotwy:

Znaczenie społeczno-prawnej kontroli w walce z korupcją.

Dariusz POSTEK – Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie:

Raport z realizacji Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010 – 2013.

kom. dr Monika PORWISZ – WSPol:  

Rozmiary, struktura i dynamika zjawiska sprzedajności funkcjonariusza Policji w świetle przeprowadzonych badań.

dr Halina ŁACH – UWM:  

Identyfikacja zagrożeń korupcją i działania antykorupcyjne w służbach ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989 – 1998 według źródeł. 

godz. 11.45 – 12.00 – dyskusja plenarna;

godz. 12.00 – 12.30 – przerwa na kawę.

III blok tematyczny – Karno-prawne aspekty zwalczania korupcji – dr Piotr STARZYŃSKI - UWM.

godz. 12.30 – 14.00 – wystąpienia prelegentów;

Piotr MISZCZAK – Naczelnik V Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie: 

Płatna protekcja i „handel wpływami”. Zastosowanie w praktyce.

mjr dr Rafał POŁEĆ – CSŻW: 

Uwagi na marginesie stosowania instytucji wyłączenia karalności przekupstwa.

mgr Marcin KAZIMIERCZUK – UWM:  

Konstytucyjne prawo do informacji publicznej jako czynnik ograniczający korupcję.

nadkom. dr Dorota MOCARSKA – WSPol:

Kwalifikacja prawna czynów o charakterze korupcyjnym – propozycja konstrukcji zarzutu.

dr Piotr STARZYŃSKI – UWM:

Ustawowa klauzula niekaralności (art. 229 § 6 kk) z punktu widzenia praktyki i nowego modelu postępowania karnego.

godz. 14.00 – 14.15 – dyskusja plenarna;

godz. 14.15 – 14.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji;

godz. 14.30 – 15.30 – obiad dla zakwaterowanych w Centrum Szkolenia SG.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.