+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne 2013

Archiwum konferencji

Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne 2013

20.05.2013 Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne

Tytuł konferencji: Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne

Konferencja z dnia: 20 maja 2013

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:

Bloki tematyczne, a zarazem konteksty występowania autorytetu: 

 • Szkoła (oświata i szkolnictwo wyższe) i autorytety
 • Rodzina i funkcjonujące w niej autorytety
 • Grupa rówieśnicza jako alternatywne źródło autorytetów
 • Społeczność lokalna (wspólnota terytorialna) i funkcjonujące w niej autorytety
 • Media (kultura popularna, autorytety w cyberprzestrzeni, w sieci) a kreacja autorytetów
 • Religia, duchowość, kościół jako źródło powstawania i utrwalania autorytetów
 • Miejsce autorytetu w społeczeństwie wiedzy 
 • Wielokulturowość a wielość autorytetów. Konkurencja czy uzupełnianie się.
 • Autorytety społeczeństwa wirtualnego

 

Program konferencji: 

I SESJA PLENARNA – SALA Nr 15 – I p. godz. 10.00-11:45

Przywitanie gości

Przewodniczy: prof. Maria Ryś, dr Krzysztof Dziurzyński

 • Wystąpienie Prorektora WSGE Prof. dr hab. Witolda Pokruszyńskiego
 • Prof. dr hab. Maria Ryś, UKSW, Warszawa: Znaczenie autentyczności wychowawcy w stawaniu się autorytetem
 • Prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, UPH, Siedlce: Autorytet czy może władza - u podstaw nieporozumień, uproszczeń i mistyfikacji.
 • Dr Barbara Antczak WSGE Józefów: Autorytet – jego budowanie i ocena w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Dr Anna Krajewska, WSGE, Józefów: Autorytet wychowawczy pomiędzy kryzysem a nowymi oczekiwaniami.
 • Dr Wojciech Wierzejski, CRSiO: Autorytet pracownika naukowego - rola i znaczenie.

Przerwa kawowa - SALA Nr 19 – I p. godz. 11.45-12.00

II SESJA PLENARNA - SALA Nr 15 – I p. godz. 12.00-13.30

Przewodniczy: mgr Waldemar Grądzki, dr Małgorzata Such-Pyrgiel

 • Dr Ewa Kopeć: Doświadczenie i mądrość – atuty późnej dorosłości w wychowaniu dzieci i młodzieży
 • Mgr inż. Waldemar Grądzki: Autorytet pracownika naukowego - rola i znaczenie.
 • Dr Małgorzata Starzomska UKSW Warszawa: Autorytety wczesnego dzieciństwa a schematy poznawcze na przykładzie anoreksji
 • Dr Bartłomiej Skowroński, UKSW Warszawa: Wartości deklarowane liceów szkól salezjańskich.

Przerwa lunchowa SALA Nr 19 – I p.  godz. 13.30-14.00

III SESJA – 1 panel - SALA Nr 15 – I p. godz. 14.00-15.40

Panel prowadzą: dr Joanna Łukjaniuk,  mgr Adam Nowacki

 • Prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, Uniwersytet Warszawski: Społeczne funkcje autorytetu na przykładzie autorytetów lokalnych
 • Li Yanyan, Palacky University in Olomouc: A Literature Review on “Quality Evaluation of Ph.D. Studies in Education” 
 • Dr Bożenna Barbachowska, WSGE Józefów: Rola autorytetów we współczesnej gospodarce
 • Dr Aleksandra Szejniuk, WSGE Józefów: Społeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem budowania autorytetu społeczności lokalnej
 • Doc. PhDr. OĽGA BOČÁKOVÁ, Dr Darina Kubickova, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave: Rodzina i funkcjonujące w niej autorytety
 • Mgr Adam Nowacki, Euroregion, Józefów: Czy dorosły uczeń kieruje się autorytetami?
 • Dr Dominika Stadnicka-Strzembosz: Autorytet, pytania wobec których stajemy

III SESJA – 2 panel - SALA Nr 19 – I p. godz. 14.00-15.40

Panel prowadzą: dr Krzysztof Dziurzynski, dr Małgorzata Kamińska, 

 • Dr Małgorzata Kamińska, PWSZ Płock: „Chcę nauczyć rozumieć i kochać” – autorytet pedagogiczny Janusza Korczaka
 • Dr Dorota Łażewska, WSGE Józefów: ”Drogi mistrz” czy „Mistrz drogi”? Autorytet pedagogiczny w czasach postmodernizmu
 • Dr Małgorzta Such-Pyrgiel, WSGE Józefów: Autorytety singli mit czy ideał?
 • Dr Katarzyna Ferszt-Piłat, WSGE Józefów: Zagadnienie autorytetu w podstawie programowej
 • Mgr Eleonora Listowska, WSGE Józefów: Strach przed autorytetami a zachowania
 • Dr Kateryna Novikova, WSGE Józefów: Autorytety doby Web 2.0
 • Doc. Dr Teresa Czchowska-Świtaj, WSM Warszawa: Od autorytetu pedagogicznego wychowawcy do „samoautorytetu”  wychowanka
 • Mgr Beata Popiołek, APS, Autorytety w środowisku Cyganów
 • Prof. dr hab. inz. Jerzy Zawisza, WSGE Józefów: Ethos zawodu nauczyciela
 • Sylwia Wróbel WSGE Józefów: Starsze rodzeństwo jako autorytet wczesnego dzieciństwa

Podsumowanie obrad w grupach panelowych. 

Zakończenie - SALA Nr 15 – I p. 15:45-16:00

 • Wystąpienie podsumowujace Prorektora WSGE Prof. dr hab. Witolda Pokruszyńskiego

 

Komitet naukowy:

 • Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • Prof. dr hab. Witold Pokruszyński - Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jarmoszko – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 • Prof. dr hab. Maria Ryś – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr hab. Miroslav Krystoń - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Doc. PhDr. Ol’ga Bočakova, PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 • Dr Darina PhDr Darina Kubíčková, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
 • Dr Wacław Brzęk - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • Dr Krzysztof Dziurzyński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie – dziekan Wydziału Pedagogiki
 • Dr Katarzyna Ferszt-Piłat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Dorota Łażewska - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie• Dr Kateryna Novikova - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

 

Komitet organizacyjny:

 • Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • Mgr Sylwia Ćmiel – Dyrektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Katarzyna Ferszt-Piłat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Dorota Łażewska - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Kateryna Novikova - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Mgr Beata Popiołek - Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 • Sylwia Wróbel - studentka w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

 

Adresaci konferencji:

Adresatami konferencji byli nauczyciele akademiccy reprezentujący poza pedagogiką także inne dyscypliny naukowe, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy szkolni, psychologowie, terapeuci, działacze organizacji pozarządowych i samorządowi zajmujący się edukacją.

 

Opis: 

Autorytety były, są i będą niezbędna w życiu prywatnym, społecznym, rodzinie, szkole czy w pracy zawodowej. To swoiste drogowskazy, bez których trudno poruszać się we współczesnym świecie. Wyjątkową rolę autorytet pełni w edukacji i wychowaniu. Nauczyciel bez autorytetu bowiem nie będzie mógł skutecznie oddziaływać na przebieg rozwoju intelektualno – moralnego swoich wychowanków.

Obecnie określenia autorytetu nie są jednoznaczne, a w dyskursie medialnym mówi się wręcz o zanikaniu autorytetów. Inne zjawisko – występujące w dzisiejszej przestrzeni publicznej - to nadużywanie już posiadanego autorytetu, zwalczanie się różnych autorytetów oraz nieuzasadnione roszczenie do bycia autorytetem. Jest to znak czasów dla współczesnych społeczeństw, które stają się coraz bardziej skomplikowane i zróżnicowane, które z jednej strony oferują ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju z drugiej, zaś pozostawiają jednostkę bez trwałych odniesień, wrzucając ją w ocean różnorodnych, często sprzecznych ze sobą wzorców, wartości, idei. 

Naszym celem jest podjęcie wielodyscyplinarnego oglądu fenomenu autorytetu w procesach edukacji i wychowania, w ramach podstawowych środowisk i agend socjalizacyjnych, takich jak: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, społeczność lokalna, media, religia i kościół. Z założenia, autorytet powiązany jest z ładem społecznym i służy jego tworzeniu i utrwalaniu. Ale czy zawsze? 

Pragniemy by konferencja stała się miejscem wymiany refleksji przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Ciekawią nas poglądy badaczy tego zagadnienia, przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, teoretyków oraz praktyków. 

W dyskusji przywołamy autorytety personalne, instytucjonalne oraz systemy wartości. Przyjrzymy się również mechanizmom powstawania i działania autorytetu: aktywnym i pasywnym, perswazyjnym i naśladowczym, duchowym i popkulturowym. 

Kluczowe zagadnienia dla rozważań to: charyzma, wzorzec osobowy, mistrz, uczony, nauczyciel, naukowiec, ekspert, bohater, medialne substytuty autorytetu (ikona pop-kultury, idol, celebryta), autorytety w społeczeństwie wiedzy (ekspert, specjalista, menadżer, lider, przywódca) oraz w społeczeństwie wirtualnym – sieciowym.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.