+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Rozwój społeczny a wykluczenie 2013

Archiwum konferencji

Rozwój społeczny a wykluczenie 2013

26.02.2013 Rozwój społeczny a wykluczenie

Tytuł konferencji: Rozwój społeczny a wykluczenie

Konferencja z dnia: 26 lutego 2013

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Cel konferencji: Komitet Naukowy i Organizacyjny miał przyjemność zaprosić Państwa na ogólnouczelnianą konferencję poświęconą współczesnym problemom rozwoju społeczeństwa polskiego.

Konferencja była wspólną inicjatywą Wydziałów Nauk Społecznych i Pedagogiki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz dyskusja naukowa na temat istoty, uwarunkowań, stanu oraz ocena funkcjonowania społeczeństwa polskiego w realiach XXI wieku. Nie proponwano obszarów tematycznych ani paneli. 

Komitet naukowy:

 • Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • Prof. dr hab. Witold Pokruszyński - Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Prof. nadzw. dr hab. inż.  Jerzy Zawisza - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr hab. Miroslav Krystoń - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Wacław Brzęk - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • Dr Krzysztof Dziurzyński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie – dziekan Wydziału Pedagogiki
 • Dr Katarzyna Ferszt-Piłat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Dorota Łażewska - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Kateryna Novikova - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Komitet organizacyjny:

 • Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • Mgr Sylwia Ćmiel – Dyrektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Katarzyna Ferszt-Piłat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Dorota Łażewska - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Kateryna Novikova - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Program konferencji: 

9:45-9:55 rejestracja 

10:00-10:10 otwarcie i powitanie gości - prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek - Pełnomocnik Rektora ds. Naukowych

10:10-10:30 prof. Witold Pokruszyński - Referat wprowadzający

10:30-10:45 dr hab. Sitek Magdalena, prof. WSGE -  Zasady wyceny szkody transgranicznej, szkody ekologiczne w prawie międzynarodowym

10:45-11:00 dr Łażewska Dorota - "Wykluczenie społeczne a rozwój osoby ludzkiej Aspekty filozoficzno - pedagogiczne"

11:00-11:15 dr Such-Pyrgiel Małgorzata - Bieda, ubóstwo i marginalizacja w statystyce publicznej w Polsce.

11:15-11:30 dr Szejniuk Aleksandra - Bezrobocie elemenetem wplywającym na wyluczenie społeczne.

11:30-11:45 dr hab. Bednarek Józef - Wykluczenie cyfrowe w społeczeństwie wiedzy.

11:45-12:00 dr Ferszt-Piłat Katarzyna - Wykluczenie i spójność społeczna a edukacja w świetle "Raportu o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy".

12:00-12:15 dr Dobrowolska Barbara - Narodowościowo-etniczne aspekty edukacji w polskiej szkole. Inkluzja czy ekskluzja społeczna?

12:15-12:30 dr Krajewska Anna - Szkoła w Barbiana propozycją szansy dla wykluczonych

12:30-12:45 dr Novikova Kateryna - Zjawisko podróbek a konsumpcyjny wymiar wykluczenia społecznego. 

12:45-13:00 dr Łukjaniuk Joanna - Digital divide. Aspekty pedagogiczno-moralne

13:00-13:15 przerwa kawowa 

13:30-13:45 mgr Kaniewska Małgorzata - Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności społeczne.

13:45-14:00 dr Andrzejewska Anna - Hikikomori nowym zjawiskiem wykluczenia społecznego.

14:00-14;15 dr Starzomska Małgorzata - Piętno odciśnięte na ciele: Otyłość i defekty urody w kulturze „instant”

14:15-14:30 dr Dziurzyński Krzysztof - Edukacja jako klucz do pokonywania wykluczenia. Mit czy realna szansa.

14:30-14:45 dr inż. Chodak Paweł - Przyzwolenie społeczne dla drobnej przestępczości korupcyjnej

14:45-15:00 dr Szafrańska Elżbieta, Szafrański Jerzy - Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego

15:00-15:15 dr  Jastrzębski Jarosław, mgr Milena Pasiak - Samoocena i poczucie alienacji jako predykatory jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową

15:15-15:30 dr hab. inż., prof. WSGE Zawisza Jerzy - Przestępczość nieletnich jako przyczyna wykluczenia społecznego

15:30-15:45 dr Brzęk Wacław - Sytuacja osób niepełnosprawnych w świetle prawa polskiego

15.45-16.00 prof. dr hab. Lesław Pytka - Ekskluzja versus inkluzja w pedagogice resocjalizacyjnej 

16.00-16.15 dr Monika Zawartka-Czekaj (PWSZ w Raciborzu), Krzysztof Dziurzyński - Metoda map problemów społecznych jako skuteczna metoda diagnozowania i wizualizacji kwestii związanych z wykluczeniem

16.15-16.30 prof. dr hab., dr Krzysztof Czekaj (WSP TWP), Krzysztof Dziurzyński - Kompetencje profesjonalne i społeczne przyszłych pracowników socjalnych jak podstawa efektywnej działalności w obszarze zwalczania wykluczenia

16.30-16.45 prof. dr hab. Sitek Bronisław - Grunty municypalne a mienie komunalne

16.45-17.00 dr hab. Kryston Miroslav - "Potenciál záujmového vzdelávania dospelých v kontexte celoživotného učenia sa.

Potencjalne zainteresowanie kształceniem dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego."

17.00 uroczyste zakończenie konferencji - Prof. Dr hab. Witold Pokruszyński, dr Truchanowicz Tadeusz - bez referatu, dr Bentkowski Sebastian - bez referatu

Adresaci konferencji:

Do udziału w konferencji zaproszona była kadra naukowo – dydaktyczna WSGE reprezentującą różne obszary nauki i badań. 

Patronat honorowy: Patronaty nad konferencją objęli JM. Rektor prof. nazw dr hab. Wincenty Bednarek oraz Przewodniczący Rady Patronackiej WSGE Pan Romuald Sadowski.

Wydawnictwo:

Wynikiem konferencji obok wymiany poglądów na otaczającą nas rzeczywistość był cykl publikacji poruszających omawiane podczas konferencji zagadnienia, które ukażą się w Journal of Modern Science w 2013 roku

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.