+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach 2012

Archiwum konferencji

Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach 2012

18.12.2012 Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

Tytuł konferencji: Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

 

Konferencja z dnia: 18 grudnia 2012

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Cel konferencji:

 • innowacyjność administracji i przedsiębiorstwa;
 • uwarunkowania, potencjał innowacyjny, transfer innowacji i wspieranie
 • innowacyjności w przedsiębiorstwach i administracji;
 • intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania;
 • administracja jako quasi przedsiębiorstwo;
 • wskazanie wspólnych obszarów współpracy biznesu i administracji publicznej;
 • współpraca prywatno - publiczna;
 • partnerstwo prywatno - społeczne;
 • odpowiedzialne inwestycje;
 • zrównoważone zamówienia publiczne;
 • odpowiedzialna konsumpcja
 • cyfryzacja administracji publicznej i prywatnej (w przedsiębiorstwach) i współpraca między tymi systemami;
 • koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i administracji publicznej;
 • zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i administracji publicznej;
 • procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie i administracji publicznej;

 

Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:

1.Wielokryterialne podejmowanie decyzji w budownictwie komunikacyjnym.

2.Informacyjne podstawy podejmowania decyzji kierowniczych ze szczególnym uwzględnieniem decyzji finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

3.Polski handel zagraniczny w aspekcie Konwencji CITES.

4.Systemy zarządzania środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach.

5.Opracowanie programu mającego na celu kształcenie oraz poszerzanie kompetencji kadr samorządowych w obszarze środowiskowym.

6.Innowacyjność usług turystycznych.

7.Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa.

8.Innowacyjność procesów zarządczych w organizacji.

 

Komitet naukowy:

 • Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
 • Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
 • Prof. dr hab. Zdzisław Majkut
 • Prof. dr hab. Zbigniew Semadeni
 • Dr hab. Magdalena Sitek, prof WSGE
 • Dr Bożenna Barbachowska
 • Dr Sebastian Bentkowski
 • Dr Wacław Brzęk
 • Dr Wojciech Niklas

 

Komitet organizacyjny:

 • Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – przewodnicząca
 • Mgr Sylwia Ćmiel
 • Mgr Iwona Niedziółka
 • Mgr Aleksandra Ukleja
 • Mgr Miłosz Ukleja
 • Małgorzata Radecka – sekretarz

 

Program konferencji:

Rejestracja godz. 09.30-10.00  

I SESJA godz. 10.00-12.15 

Powitanie gości 

Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński – Prorektor ds. Dydaktycznych WSGE 

Dr Wacław Brzęk – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE 

Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek– Pełnomocnik Rektora WSGE ds. Naukowych 

Krzysztof Wojciech Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego. Dyrektor Departamentu Geodezji i 

Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Bożena Żelazowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Województwa 

Mazowieckiego 

TEMAT: SYSTEMY KONTROLI ADMINISTRACJI 

Moderator: dr Wacław Brzek 1. Urszula Pasławska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - System kontroli i audytu 

wykorzystania środków europejskich przez samorząd terytorialny 2. Dr Stanisław Bułajewski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie) 

Funkcja kontrolna rady jako element właściwego zarządzania w gminie i powiecie

 1. Prof. dr hab. Edward Kołodziński (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) - Wprowadzenie do zastosowania sztucznej inteligencji we wspomaganiu podejmowania decyzji w działalności administracji publicznej 
 2. Dr Sebastian Bentkowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie) - Rola kontroli i audytu w podnoszeniu jakości działań administracji publicznej 5. Robert Typa – Centralne Biuro Antykorupcyjne – 

Systemy przeciwdziałania korupcji w samorządzie terytorialnym 

 1. Dr inż. Bolesła Szomański - Umbrella – Bezpieczeństwo informacji w normach i przepisach prawnych 

dotyczących administracji 

 1. Jarosław Kantecki – Zastępca Dyrektora ds. postępowania - Izba Celna w Olsztynie - 

Od modernizacji do innowacji – Służba Celna w służbie biznesu 

 1. Dr Wacław Brzęk (WSGE), dr hab. Wincenty Bednarek, prof. WSGE – Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Cywilnej

Dyskusja 12.00 – 12.15 

Przerwa kawowa godz. 12.15-12.30

II SESJA godz. 12.30-13.45 

TEMAT: ZAGADNIENIA E-ADMINISTRACJI W REGIONIE 

Moderator: prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński 

 1. Krzysztof Wojciech Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego. Dyrektor Departamentu 

Geodezji i Kartografii. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Informatyzacja administracji publicznej w świetle doświadczeń Województwa Mazowieckiego 

 1. Mgr inż. Paweł Tabęcki – Departament Geodezji i Kartografii Urzędu. Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Model infrastruktury teleinformatycznej w Samorządzie Województwa Mazowieckiego 

 1. Prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki (UKSW) - Uwarunkowania innowacyjności w zarządzaniu instytucjami 

publicznymi 

 1. Mgr inż. Ewa Świtała – Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 

Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu gminą i powiatem 

 1. Dr Tadeusz Truchanowicz (WSGE), mgr inż. Jerzy Witkowski (WAT) – Systemy zarządzania 

środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach (część I) 

 1. Dr Bożenna Barbachowska (WSGE) – Rola informacji w zarządznaiu małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem infomacji finansowych 

 1. Dr Wojciech Niklas (WSGE) – Amerykańskie meandry wyborcze 
 2. Mgr Adam Nowacki (WSGE) – Innowacyjne zarządzanie w przedsiębiorstwach sektora MSP 

podniesieniem jakości i konkurencyjności III SESJA godz. 13.45 

TEMAT: ADMINISTROWANIE INSTYTUCJAMI KULTURY 

Moderator: dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WSGE 

 1. Bożena Żelazowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu 

Województwa Mazowieckiego – 

Instytucje kultury, zarządzanie i finanse na Mazowszu 

 1. Dr Adam Czyżewski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Warszawie 

Muzeum – samorząd efekt synegrii 

 1. Dr Michał Strąk (Wszechnica Polska)– dyrektor Biblioteki Publicznej Województwa Mazowieckiego i 

Miasta St. Warszawy 

Bariery zarządzania w administracji publicznej 

 1. Dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WSGE - Bezpieczeństwo imprez masowych 
 2. Mgr Sławomir Kustra – Bezpieczeństwo energetyczne 
 3. Dr Aleksandra Szejniuk (WSGE) – Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa 
 4. Dr Tadeusz Truchanowicz (WSGE) – Wielokryterilne podejmowanie decyzji w budownictwie 

komunikacyjnym 

 1. Justyna Maciąg (AWF Katowice), Luiza Mańkowska-Wróbel (PWSZ, Oświęcim), dr Krzysztof 

Dziurzyński (WSGE Józefów) - Studia menedżerskie jako miejsce kształtowania kreatywności 

studentów kierunku zarządzanie 

 1. Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek (WSGE) – Reforma adminsitracji z perspektywy historycznej 
 2. Dr hab. Magdalena Sitek (WSGE) - Organizacja i zadania Europejskiej Szkoły Adminsitracji 
 3. Mgr Sylwia Ćmiel (WSGE)– Innowacje w organizacji – analiza porównawcza Polski na tle innych 

państw UE 

 1. Mgr Iwona Niedziółka (WSGE)– Innowacje w turystyce 

Podsumowanie konferencji i lunch

 

Adresaci konferencji:

Adresatami konferencji byli nauczyciele akademiccy zajmujący się zarządzaniem w przedsiębiorstwie i administracji publicznej, zwłaszcza w samorządach. Adresatami są również klasyczni administratywiści, którzy widzą konieczność współpracy administracji publicznej z podmiotami prywatnymi. Do udziału w konferencji zaproszeni są również przedsiębiorcy współpracujący z administracją publiczną (samorządami) przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięciach w ramach partnerstwa prywatno - publicznego, a dla których innowacje są drogą do zwiększenia swoje potencjału oraz wzmocnienia współpracy. W końcu adresatami konferencji są instytucje i pracownicy z administracji publicznej, zwłaszcza z samorządów, dla których innowacja jest drogą do zdynamizowania działalności jednostki, którą kierują.

 

Partnerzy konferencji:

UMBRELLA - STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW,

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.