+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka 2012

Archiwum konferencji

Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka 2012

23.05.2012 Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka

Tytuł konferencji: Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka

Konferencja z dnia: 23 maja 2012

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Cel konferencji:

Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji na temat współczesnego oblicza przestępczości wśród nieletnich, przeobrażeń, jakim uległo to zjawisko w ciągu ostatnich lat, uwarunkowań i dynamiki rozwoju tego zjawiska oraz stosowanych w praktyce metod i form pracy resocjalizacyjnej a także oddziaływań profilaktycznych zapobiegających rozwojowi nowych form przestępczości nieletnich. W obszarze naszych zainteresowań leży również problematyka wpływu świata wirtualnego na przestępczość wśród nieletnich.

 

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Lesław Pytka 
 • Rektor WSNS - Ks. Prof. zw dr hab Witold Zdaniewicz
 • Kanclerz WSNS – mgr Sylwia Ćmiel
 • Prorektor WSGE – dr hab. Magdalena Sitek 
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - Prof. Witold Pokruszyński
 • Dziekan Wydziału Pedagogiki WSGE - Dr Krzysztof Dziurzyński
 • Prof. Stanisław Pikulski
 • Prof. Anatolij Łazukin
 • Dr hab. Józef Bednarek
 • Dr Paweł Migała
 • Dr Joanna Łukjaniuk
 • Dr Tomasz Wrzosek
 • Dr Anna Andrzejewska

 

Komitet organizacyjny:

 • Dr Paweł Migała
 • Mgr Sylwia Ćmiel 
 • Mgr Iwona Niedziółka – sekretarz
 • Małgorzata Radecka - sekretarz

 

Program konferencji:

09:00 – 09.30 Rejestracja

09.30 Rozpoczęcie konferencji – dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – Prorektor WSGE w Józefowie oraz mgr Sylwia Ćmiel - Kanclerz WSNS w Mińsku Mazowieckim

09.45 - Prof. zw. dr hab. Lesław Pytka - wykład wprowadzający

I Panel

Wpływ świata wirtualnego na przestępczość wśród nieletnich

Przewodniczący panelu: Prof. Grzegorz Szumski

Asystent: mgr Sylwia Ćmiel 

10.00 – 10.15 prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (PEDAGOGIUM - Wyzsza Szkoła Nauk Społecznych) - Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni a przestępczość dzieci i młodzieży

10.15 – 10.30 dr hab. Zdzisław Majchrzyk, prof. UKSW (UKSW) - Realna i wirtualna rzeczywistość - agresywne zabawy i przestępstwa nieletnich w świecie wirtualnym

10.30 – 10.45 dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska (AON) - Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem mediów audiowizualnych w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2010/13/UE)

10.45 – 11.00 dr Katarzyna Ferszt – Piłat (WSGE) - Filmy animowane jako potencjalne źródło zachowań przestępczych dzieci i młodzieży

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa 

II Panel

Wpływ środowiska społecznego i uwarunkowań biopsychicznych na powstawanie, utrwalanie i ujawnianie się zachowań przestępczych

Przewodniczący panelu: Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński

Asystent: mgr Eleonora Listowska

11.30 - 11.45 dr Iwona Michniewicz (PWSZ Kalisz) - Przestępczość dzieci zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

11.45 – 12.00 dr Anna Krajewska (WSGE) - Ubóstwo wśród nieletnich

12.00 – 12.15 dr Andrzej Szymański (WSP Warszawa) - Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości i niedostosowania społecznego nieletnich kierowanych do MOW przez Sad Rejonowy w Żorach

12.15 – 12.30 dr Anna Chmielewska (Sąd Otwock) - Znaczenie i rola środowiska rodzinnego w procesie stawanie się przestępcą

12.30 – 12.45 podkom. Artur Sypuła (KGP) - Przestępczość nieletnich - statystyki i działania

12.45 – 13.00 dr Paweł Migała (WSGE) - Podkultura więzienna jako przykład nieformalnej grupy społecznej

13.00 – 13.15 mgr Rafał Kaproń (Ordynariat Polowy WP) - Ośrodki prowadzone przez Kościół w Polsce

Komunikaty:

13.15 – 13.20 mgr Anna Mazur - Zabójstwa jako skrajny przejaw agresji wśród nieletnich

13.20 – 13.25 mgr Ćmiel Sylwia, mgr  Albert Izdebski (WSNS) - Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej. Kontynuacja i zmiany na podstawie badań przeprowadzonych w Mińsku Mazowieckim

13.25 – 13.30 mgr Małgorzata Dziewanowska (UW) - Przestępstwa seksualne-małoletni sprawcy, małoletnie ofiary

13.30 – 13.35 mgr Andrzej Maślak (Akademia Pomorska w Słupsku) - Środowisko społeczne jako podłoże zachowań przestępczych

13.35 – 13.40 Anna Hnatów - Wpływ grup rówieśniczych na popełnienie przestępstw przeciwko mieniu przez nieletnich. 

13.40 - 13.45 mgr Diana Aksamit - Staszkiewicz (APS) - Młodzi przestępcy nie z własnej woli- dylematy nad uwarunkowaniami społeczno- psychologicznymi jednostki

13.45 – 14.20  Lunch 

III Panel

Przestępczość młodzieży – jak skutecznie zapobiegać, reagować, przeciwdziałać

Przewodniczący panelu: dr Krzysztof Dziurzyński

Asystent: mgr Małgorzata Such - Pyrgiel

14.20 – 14.35 nadkom. dr Piotr Łuka, kom. Mgr Sabina Kramarczyk (WSPol Szczytno) - Prawne i praktyczne aspekty działań podejmowanych przez policję na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich

14.35 – 14.50 dr Damian Gil (KUL) - Model postępowania w sprawach nieletnich de lege lata i de lege ferenda

14.50 – 15.05 dr Ewa Lubina (WSGE) - Przeciwdziałanie patologii zachowań dzieci i młodzieży w szkolnym systemie wsparcia społecznego w Danii

15.05 – 15.20 dr Joanna Łukjaniuk (WSNS) - Profilaktyka zaburzeń u młodzieży zażywającej substancje psychoaktywne- Program FRED

15.20 – 15.35 dr Anna Witkowska – Paleń (KUL) - Przestępczość i sposoby jej zwalczania w opinii młodzieży licealnej

Komunikaty:

15.35 – 15.40  mgr Eleonora Listowska (WSGE) - Psychoterapia poznawczo-behawioralna a przestępczość nieletnich

15.40 – 15.45 mgr Krzysztof Dziadkiewicz (Dolnośląska Szkołą Wyższa we Wrocławiu)- Dozór elektroniczny  - istota, praktyka, perspektywy

15.45 – 15.50 mgr Marzena Cios, Maciej Andrzejewski (UJ) - Mediacja jako alternatywna metoda reagowania na przestępczość nieletnich

15.50 – 15.55 Andrzej Albiniak - Nieletnie w lwowskim i lackim Domu Opatrzności. Rzecz o "prostytutkach" resocjalizowanych przez magdalenki galicyjskie

16.00 – 16.30 Podsumowanie konferencji

Wieczór Kultury Nepalskiej

 

Patronat honorowy:

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz
 • V-ce Minister Sprawiedliwości - Piotr Kluz • Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Piotr Jabłoński
 • Komendant Główny Policji - nadinspektor Marek Działoszyński
 • Komendant Stołeczny Policji - nadinspektor Adam Mularz
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik
 • Starosta Miński - Antoni Tarczyński
 • Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego - Romuald Sadowski

 

Partnerzy konferencji:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wyższa Szkoła  Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.