+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Historia i patron

O uczelni

Historia i patron

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (zwana dalej WSGE) została utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-1119/TT/02 z dnia 18 listopada 2002 roku i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 115.

Od 27 września 2004 roku Uczelnia ma patrona, wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu Alcide De Gasperi, jednego z twórców zjednoczonej Europy. Decyzją Ministra (DSW-3-4001-855/TT/04) Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (dalej WSGE).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2012 roku (MNiSW-DNS-WUN-6014-22717-1/WM/12) WSGE wpisano do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 257.

W dniu 12 grudnia 2013 roku ww. Minister wydał decyzję (DKN.ZNU.6013.114.2013.2.KT), którą zmieniono założyciela WSGE, przenosząc pozwolenie na utworzenie uczelni na „EDUKACJA” Sp. z o.o.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2016 r. (DSW.ZNU.6013.1.2016.4.BK) do WSGE włączono Wyższą Szkołę Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim, która stała się Zamiejscowym Wydziałem Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim. Od roku akademickiego 2019/2020 ZWNS w Mińsku Mazowieckim został przemianowany na WSGE - Filia w Mińsku Mazowieckim.

Patron WSGE Alcide De Gasperi uważał, że człowiek nie może zamykać swej wyobraźni jedynie w ciasnej perspektywie narodowego państwa, stąd uczelnia także nie zamyka swej „wyobraźni” i nadal się rozwija.

Alcide De Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w Pieve Tesino, w Trentino, kiedy obszar ten, na którym używano języka włoskiego, należał jeszcze do Imperium Austro–Węgierskiego. Ziemią jego przodków jest Sardana – wzniesienie górujące nad miastem Trento. Od wczesnej młodości prowadził rozmyślania i samotne życie. Alcide, odkąd mieszkał w Grigno, a potem w Civezzano, z charakteru introwertyk, ale jednocześnie pewien celów jakie miał do zdobycia, znalazł się naprzeciwko dwóch miejscowych proboszczy, którzy badali jego poziom intelektualny; i obaj byli pewni że znaleźli chłopca religijnego, którego nauka w seminarium przekształciłaby w bardzo dobrego księdza. Oni właśnie skierowali Alcide do kolegium diecezjalnego, który nie czuł się jednak powołany do kapłaństwa. Doszedł do wniosku, że jego misją jest bycie w świecie i dla świata, w świecie polityki. Bardziej niż kapłaństwu chciał poświęcić się narodowi - być obecnym na placach. To drugie powołanie odczuwał już bardzo wcześnie. W wieku 16 lat po skończeniu gimnazjum odszedł z kolegium. 
Alcide De Gasperi był propagatorem pokoju i sprawiedliwości, dlatego w swoich wystąpieniach nawoływał do budowania społeczności, która będzie respektowała wszystkich ludzi. Mówił, że nie można zaprzestać w budowaniu pokoju w oparciu o wartości humanistyczne i chrześcijańskie. Taka społeczność winna respektować przyjęte umowy i zobowiązania. Alcide podzielał również wizję R. Schumana w odniesieniu do ochrony mniejszości narodowych w Europie, które w przeszłości niejednokrotnie były zarzewiem wojny. Wizję budowy społeczności europejskiej opartej na wolności, pokoju i bezpieczeństwie De Gasperi nakreślił już w 1911 roku będąc parlamentarzystą austriackim.  W 1921 roku wraz z Don Struzo odwiedził w Kolonii Adenauera, gdzie wspólnie kreślili wizję przyszłej Europy. Ówczesne założenia wyprzedziły późniejsze wydarzenia o ponad 30 lat.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólno akademickim lub praktycznym:

  • na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: „administracja”, „prawo urzędnicze”;
  • na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: „pedagogika”, "zarządzanie" i „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Programy kształcenia są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz założeniami innowacyjnej gospodarki. Uczelnia przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu, zdobywania nowych kwalifikacji i samokształcenia. Umożliwia również uzupełnianie wykształcenia m. in. w formie szkoleń czy studiów podyplomowych.

W dopuszczalnym zakresie dydaktyka prowadzona jest przy wykorzystaniu najnowszych metod przekazywania wiedzy, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. e-learningu.

Zajęcia w Uczelni prowadzone są w języku polskim oraz w języku angielskim dla studentów z Polski, a także  pochodzących z innych państw, w tym głównie z Azji oraz studentów objętych programem Erasmus Plus. 

WSGE kształci studentów w duchu poszanowania wartości płynących z praw człowieka oraz zasad demokracji. Wspiera indywidualny rozwój zaszczepiając jednocześnie poczucie przywiązania i sympatii do własnego narodu, praworządności, obowiązkowości i odpowiedzialności, a także poszanowanie ludzi o odmiennej kulturze, poglądach politycznych i przekonaniach religijnych. Umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, ale i bezkonfliktowej pracy z ludźmi w zgodzie z zasadami etyki zawodowej.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.