+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kształcenie

Kształcenie

Dyplomowanie

Przygotowaniu pracy dyplomowej służy seminarium dyplomowe, które prowadzone jest pod kierunkiem promotora. Zapisy na seminaria dyplomowe do poszczególnego promotora  prowadzone są przez wirtualny dziekanat WSGE w wyznaczonym terminie. Po tym terminie promotor zostaje przydzielony administracyjnie.

Student po dokonaniu wyboru Promotora zobowiązany jest do przedłożenia w BOK zgłoszenia tytułu pracy dyplomowej wraz z podpisem akceptacji promotora – najpóźniej do 31 października (gdy seminarium rozpoczyna się w semestrze zimowym) albo do 31 marca (gdy seminarium rozpoczyna się w semestrze letnim).

Komisja ds. Jakości Kształcenia dokonuje analizy i sprawdzenia zgodności wykazanych tematów prac dyplomowych, po czym zostają one zatwierdzone przez Senat. 

 

Sylwetki wybranych promotorów

prof. dr hab. Bronisław Sitek - specjalista z zakresu prawa rzymskiego  i cywilnego. Prowadzi badania z zakresu prawa samorządowego i publicznego, zwłaszcza bezpieczeństwa prawnego. Metody badawcze stosowane przez prof. Bronisława  Sitka to: metoda prawno-dogmatyczna, metoda historyczno-porównawcza, analiza tekstów pozaprawnych. 

dr Zygmunt Domański - historia bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski od czasów piastowskich do rozbiorów. Wyzwania współczesności, zdobyte dotychczasowe międzynarodowe doświadczenie zawodowe oraz zajęcia z logistyki w grupach studentów anglojęzycznych i polskich, a także uczestnictwo w konferencjach poświęconych tym zagadnieniom (np. Logistic Alliance Germany), wpłynęły na moje zainteresowania nowoczesną logistyką, jej rozwojem oraz zastosowaniem współczesnych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa logistyki.

dr Barbara Mróz - doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień: zarządzanie kryzysowe w wymiarze narodowym i trans granicznym, niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo granic i polityka migracyjna, system bezpieczeństwa narodowego RP. Problematyka prac dyplomowych: system zarządzania kryzysowego w RP i innych państwach/zarządzanie kryzysowe w wymiarze regionalnym i lokalnym; rola i zadania służb/instytucji w systemie bezpieczeństwa narodowego RP; niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; służby odpowiedzialne bezpieczeństwo publiczne/wewnętrzne; bezpieczeństwo militarne/ekologiczne/informacyjne/polityczne; terroryzm.

dr Tadeusz Graca - pedagogika i psychologia. Zakres tematyki, w których mieszczą się prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) związany jest głównie z funkcjonowaniem dziecka oraz ucznia w różnych sytuacjach oraz różnych warunkach środowiskowych. Dotyczy to zarówno pozytywnych i pożądanych obszarów jak również obszarów niepożądanych i szkodliwych. Precyzując powyższe, tematyka prac dyplomowych mieści się zwykle w obszarze analizy procesów związanych z różnymi zagadnieniami rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poszukiwaniem czynników osobowościowych i środowiskowych wpływających na kształtowanie samodzielności, innowacyjności itp. a także wiąże się z zagadnieniami pedagogiki resocjalizacyjnej i specjalnej, jak np. zjawiska agresji, przemocy w rodzinie, patologii życia społecznego wśród dzieci i młodzieży i inne.

dr Aleksandra Kinga Lukasek - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wieloletni kurator sądowy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich dla Warszawy-Mokotowa, mediator rodzinny i szkolny, nauczyciel akademicki. Autorka publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe obejmują: problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności, handel ludźmi, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, krzywdzenie dzieci, mediacje rodzinną i szkolną. Problematyka prac dyplomowych: Zachowania dewiacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych; Handel ludźmi; Problemy agresji, przemocy w szkole, placówce resocjalizacyjnej; Mediacja szkolna i rodzinna; Problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności; Kuratela sądowa; Przestępczość nieletnich; Hipoterapia i dogoterapia jako formy terapeutycznej pracy z dziećmi; Dzieci z zespołem FAS.

dr Aleksandra Szejniuk - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 5 lat specjalizuje się w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i audytem personalnym. Autorka wielu artykułów, recenzji i wystąpień. Promotor i recenzent prac dyplomowych. W obszarze jej zainteresowań znajdują się: rozwój kapitału intelektualnego i ludzkiego, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, pomiar efektywności działań w obszarze ZZL oraz promocja kształcenia i rozwoju.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.