+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Konferencje

Archiwum konferencji

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Data

Konferencja

Miesjce Konferencji

Materiał konferencyjny

(link)

28-29.02.2020

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

NOWOCZESNE TRENDY W KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ: PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MEDYCZNEGO I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

(Konferencja w formie zdalnej)

Więcej informacji na:

STRONA KONFERENCJI

11.03.2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

ul. Sienkiewicza 4

Józefów

Informacja o Konferencji

 

Program Konferencji

22.06.2020

Konferencja międzynarodowa "Prawa człowieka w dobie kryzysu: państwo - społeczeństwo - technologia - bezpieczeństwo"

Konferecja w formie zdalnej (on-line)

Strona Konferencji

Formularz rejestracyjny

 

 

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

 

 

XII  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

na temat bezpieczeństwa:

"SPOŁECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI"

 

JÓZEFÓW

Centrum Naukowo -Badawcze  Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwislańska 213, 05-420 Józefów

 

Informacja

STRONA KONFERENCJI

Formularz rejestracyjny

Due to the Covid-19 epidemic, the conference is postponed to 2021

International Conference on Human Right / Konferecja Międzynarodowa o prawach człowieka

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS

SZTUCZNA INTELIGENCJA A PRZYSZŁOŚĆ (PRAW) CZŁOWIEKA

Budapeszt (Węgry)

Zaproszenie

Strona Konferencji

Formularz rejestracyjny

23.10.2020

International Scientific Conference «Personality in History, Literature and Methodology of Teaching»

Konferencja w formie zdalnej (on-line)

Strona Konferencji

Zgłoszenie

19.11.2020

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: "CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY" / 12th  International Scientific Conference on:"HUMAN BEING, SOCIETY AND SECURITY IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION - CREATING CYBERKULTURE"

Wyższa Szakoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Dostęp ONLINE

Strona Konferencji

Registration - Zgłoszenie

Program Konferencji

20.11.2020

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa / III. International Scientific Conference - „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne” / The legal and social aspects of development and safety of the child

Konferencja w formie zdalnej (on-line)

Informacja o konferencji

 

Zgłoszenie

Data

Konferencja

Miesjce Konferencji

Materiał konferencyjny

(link)

18.02.2019

Konferencj wewnętrzna WSGE -  „Cyberkultura aspekty społeczno-ekonomiczne gospodarki”

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów

Informacja o konferencji

 

Zgłoszenie na Konferencję

 

Program Konferencji

15.04.2019

Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna -  "Dziecko  i rodzina w sytuacjach  trudnych. Współczesne dylematy i wyzwania"

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów

Zaproszenie na Konferencje

Strona Konferencji

Zgłoszenie do Konferencji:

1) Forma WORD

2) Forma on-line

22.05.2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Zarządzanie 4.0. Nowe wyzwania dla organizacji"

Wyższa Szkoła  Zarządzania i Marketingu w Sochoczewie

ul. Stadionowa 4

96-505 Sochaczew 

Zaproszenie na Konferencję

Strona Konferencji

Zgłoszenie na Konferencję (formularz)

Program Konferencja

03.06.2019

V International Conference on Human Rights  - "Communication, Mass Media and Human Rights"

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów

Strona internetowa

Agenda

 

Sprawozdanie

24.10.2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska w Misjach Pokojowych OZN

 

Organizator:

 Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Aula Główna Centralnej Biblioteki Wojskowej

ul. Ostrobramska 109, Warszawa

Informacja o Konferencji - strona SKMP ONZ

 

Notakta o Konferencji

Data

Tytuł konferencji

Link do materiałów

13.02.2018

Konferencja "Spirala zadłużenia (osoby fizycznej) jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa społecznego”

Link do konferencji

13.03.2018

Konferencję Naukowo - Biznesową: „Polska – Indie – Sri Lanka. Nowe możliwości wymiany handlowej”

Strona internetowa Konferencji

Program Konferencji

25.04.2018

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Sens dojrzewania i młodości. W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wychowania młodzieży w warunkach ponowoczesności”

strona internetowa Konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

 

23.05.2018

Konferencja naukowa – „Zarządzanie w XXI wieku. Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości”

zaproszenie na Konferencję

Program Konferencji

01.06.2018

International Conference on Human Rights – "From Human Rights to Essential Rights"

strona internetowa Konferencji

18.06.2018

Konferencja naukowa: "INFORMATYZACJA W SAMORZĄDACH JAKO ISTOTNY ELEMENT DOBREJ ADMINISTRACJI" 

Zaproszenie

Program

25.10.2018

 XI Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa: Technologie informatyczne w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni - 
elementu bezpieczeństwa cyfrowego

formularz zgłoszenia

strona internetowa Konferencji

Program Konferencji

Sprawozdanie

Sprawozdanie - PDF

26-28.10.2018

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF URBAN STUDIES: Sustainable Urbanism and Local Governance 

strona internetowa Konferencji

11.12.2019

Konferencja w Senacie RP Zrównoważony Rozwój Samorządu Terytorialnego 

Zaproszenie

Program Konferencji

 20.12.2018

ІII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesne Trendy w Komunikacji Międzykulturowej: Bezpieczeństwo Państwa i Człowieka

Link do konferencji

27.12.2018

ІV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesne Trendy w Komunikacji Międzykulturowej: Aspekty Społeczne i Humanistyczne

Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link do materiałów

08.02.2017

Wewnętrzna konferencja naukowa pt. "Wyzwania demografii we współczesnym państwie"

Link do konferencji

25.04.2017

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi

Link do konferencji

24.05.2017

Konferencja Naukowa -  Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości

Link do konferencji

31.05.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Diversity management in the V4 countries as an answer for demographic changes

Link do konferencji

01.06.2017

Konferencja miedzynarodowa o prawach człowieka / International Conference on Human Rights - "The needs as the contemporary determinant of the content of human rights"

Link do konferencji

26.10.2017

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa: NOWOCZESNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA

Link do konferencji

22.12.2017

Konferencja międzynarodowa - NOWOCZESNE TRENDY W KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

17.02.2016

„Kryzys a postęp w życiu społeczno - kulturowym, politycznym i gospodarczym Europy XXI wieku”

 

16.03.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Wymiary życia społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI"  

20.04.2016

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dobre praktyki w edukacji a jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych / III International Conference: Good practices in education and the quality of education of children, youth and adults  

18.05.2016

II Konferencja Naukowa „Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania” Plan Konferencji

06-07.06.2016

XVI Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka / XVI International Conference of Human Rights Link do konferencji

3.09.2016

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Polska a unia bankowa”  

16.09.2016

Konferencja Naukowa: Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego  

10.10.2016

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Problematyka polskiego pieniądza"  

12.10.2016

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa / I International Conference: "The Future of Europe"

Link do konferencji

18.10.2016

IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat Bezpieczeństwa - Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link do konferencji

21.04.2015

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Zmienne konteksty edukacji a wyzwania Strategii Europa 2020.

Link do konferencji

20.05.2015

Konferencja Naukowa: „Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych koncepcji nowoczesnego zarządzania organizacją”.

Plan Konferencji

01-02.06

2015

XV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka / XV International Conference of Human Rights

Link do konferencji

02.06.2015

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa / 4th International  Conference:  „Europe and Asia challenges of the 21st century - Opportunities for cooperation between Poland and Asia

Link do konferencji

04.09.2015

Międzynarodowa Konferencja: „25 lat samorządu w Polsce” / International Conference: „25 years of Local Government in Poland”

Link do konferencji

05.10.2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problematyka polskiego pieniądza”

Link do konferencji

06.10.2015

III Ogólnopolska Konferencji na temat Bezpieczeństwa: „Udział nowoczesnych rozwiązań w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w świetle aktualnych zagrożeń.&rdquo

Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

26.02.2014

Konferencja Naukowa: „Społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania polskich rodzin w XXI wieku” Link do konferencji

07.04.2014

Międzynarodowa Konferencja: „Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych. Strategie LLL w latach 2014 -2020.  Międzynarodowe spojrzenia” / Международная конференция: „Концепция современного обучения взрослых. Стратегия Обучение в течение всей жизни» на 2014–2020 гг. международный взгляд„ Link do konferencji

24-25.04.2014

II International scientific and practical conference  “Public Administration and Local Government: the Challenges and their Solutions”

Link do konferencji

14.05.2014

 Konferencja Naukowa: „Zarządzanie w XXI wieku” Link do konferencji

05.09.2014

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Innow@cja – Administracja „Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji” / III Scientific International Conference “Innov@tion - Administration” on Safety of the Information – challenges for economics and public administration Link do konferencji

9-11.10.2014

VIII Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Sexuality. (de)konstrukcje – (re)prezentacje"...

Link do konferencji

20.10.2014

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”

Link do konferencji

28.10.2014

III Konferencja Międzynarodowa / III International Conference: “Europe and Asia challenges of the 21st century - Socio-economic relations” Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

26.02.2013

Ogólnouczelniana Konferencję Naukowa: „Rozwój społeczny a wykluczenie”

 

Link do konferencji

04.04.2013

I Conference of Visegrad Countries: “the Role and Importance of Economic Diplomacy under the patronage of Prime Minister Petr Necas”

Link do konferencji

20.05.2013

Konferencja naukowa: „Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne”

 

Link do konferencji

03.06.2013

Konferencja Naukowa: „Problemy energetyczne Europy i Azji”

Link do konferencji

06.09.2013

Międzynarodowa Konferencja: Dylematy współczesnej administracji / International Conference: “Dilemmas of the contemporary administration”

Link do konferencji

03-05.10.2013

I International Conference: "Innovative technologies in Secondary and Higher Education of Modern Europe"

Link do konferencji

09-10.10.2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Korupcja a bezpieczeństwo państwa – identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne”

Link do konferencji

05.11.2013

Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo w dobie kryzysu”

Link do konferencji

14.12.2013

III Konferencja - „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza”

Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

18.04.2012

Konferencja Naukowa: „Dylematy współczesnego bezpieczeństwa”

Link do konferencji

23.05.2012

Konferencja Naukowa: „Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka”

 

Link do konferencji

18-19.06

2012

Konferencja Naukowa / International Conference: “East-Central Europe and Asia - challenges of the XXI century”

Link do konferencji

23.10.2012

Konferencja Naukowa: „Potrzeby edukacyjno – wychowawcze uczniów wobec organizacyjnych i programowych możliwości polskich placówek oświatowo – wychowawczych. Spojrzenie wielodyscyplinarne” Link do konferencji

24-25.10.

2012

Konferencja Naukowa: „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”

Link do konferencji

23.11.2012

Konferencja Naukowa: „Krajobraz po mistrzostwach Europy 2012”

Link do konferencji

18.12.2012

Konferencja Naukowa: „Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach”

Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

26.06.2011

Konferencja Naukowa: „Ocena zagrożeń i bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów”

Link do konferencji

16-17.10.2011

Konferencja Naukowa: „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012”

Link do konferencji

18.10.2011

Konferencja Naukowa: „Dylematy współczesnej edukacji - teoria, badania, praktyka”

 

Link do konferencji

27.10.2011

Konferencja Naukowa: „Szkoła i rodzina wobec zagrożeń cyberprzestrzeni - aspekty zdrowotne i wychowawcze”   Link do konferencji

21.11.2011

Konferencja Naukowa: „Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy Europejskiej”

Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

19.02.2010

Konferencja Naukowa: „Transgraniczna Przestrzeń zagrożeń bezpieczeństwa Polski - ocena zagrożeń bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów”

Link do konferencji

27-28.03.2010

Konferencja naukowa: „Innowacje w edukacji elementarnej”

Link do konferencji

22.04.2010

Konferencja Naukowa: „Opracowanie projektu prawnego systemu bezpieczeństwa RP spójnego z UE i NATO. Spójność definicji pojęć w prawnych systemach bezpieczeństwa RP, UE, NATO, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych sytuacji kryzysowych”

Link do konferencji

20.09.2010

Konferencja Naukowa: „Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej”

Link do konferencji

22.11.2010

III Międzynarodowa Konferencja: „Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy Europejskiej” / III International Coference: „Safety of large and medium agglomerations from the European perspective”

Link do konferencji

14.12.2010

Konferencja Naukowa: „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - teoria i praktyka” Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

18.05.2009

Konferencja Naukowa: „Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmiana”

Link do konferencji

16.11.2009

Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej - stan obecny oraz perspektywy zmian”

Link do konferencji

 

Data

Tytuł konferencji

Link

17.11.2008

Konferencja Naukowa: „Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń”

Link do konferencji

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.